Uutiset 2015

ETMU-päivät Lapin yliopistossa 22.–23.10.2015

19.10.2015

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran (ETMU) vuosittainen konferenssi ETMU-päivät pidetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa Lapin yliopistossa. Tapahtuma keskittyy tarkastelemaan liikettä, juurtumista ja rajojen ylittämistä erityisesti alkuperäiskansojen näkökulmasta. Rovaniemelle kokoontuu yhteensä liki sata alkuperäiskansatutkimuksesta sekä etnisten suhteiden ja muuttoliikkeen tutkimuksesta kiinnostunutta tutkijaa ympäri Suomea ja myös ulkomailta.

Erilaisten rajojen yli liikkuminen on arkipäivää suurelle osalle maailman ihmisistä. Toisten liike aiheutuu pakoista ja aseellisista konflikteista, yhä enemmän myös ilmastonmuutoksesta. Toisille liike on etuoikeus, mahdollisuus vapaasti kulkea toisten kulttuurien ja paikkojen luo ja läpi. Alkuperäiskansoille liikkuva elämäntapa on paitsi mahdollistanut luontoperustaisen elämänmuodon myös tuottanut erityisiä kulttuureja. Perinteisen liikkumisen tavat ovat modernisaation ja kolonisaation myötä usein muuttuneet tai jopa loppuneet, jolloin myös kulttuurit ovat uudenlaisessa liikkeessä ja murroksessa. Toisaalta nykymaailman kaikki – niin virtuaalinen kuin konkreettinenkin – rajat ylittävä liikkuminen mahdollistaa kulttuuristen siteiden luomisen, ylläpitämisen ja myös katkaisemisen aivan uudella tavalla.

Tähän aihepiiriin pureutuu Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran (ETMU) vuosittainen konferenssi Lapin yliopistossa 22.–23. lokakuuta, teemanaan "Liikkuvat juuret – ylirajaisten ja alkuperäiskansasiteiden merkitys nykypäivän globaalissa maailmassa". Aihetta pohditaan sekä alkuperäiskansatutkimuksen että etnisten suhteiden ja muuttoliikkeen tutkimuksen näkökulmista. Myös saamelaisuuteen ja pohjoisuuteen liittyvät teemat ovat vahvasti esillä, sillä konferenssipaikkana on Lapin yliopisto, jonka kansainvälinen tutkimusprofiili korostaa arktista ja pohjoista tutkimusta sekä pohjoisten yhteiskuntien muutoksen tutkimusta. Lapin yliopistolla on lisäksi Suomessa valtakunnallinen vastuu saamelaisuutta koskevasta yhteiskunta- ja oikeustieteellisestä tutkimuksesta ja sen kehittämisestä.

ETMU 2015 -konferenssin pääpuhujina ovat antropologian professori Audra Simpson (Columbia University, New York), muuttoliikkeeseen erikoistunut erikoistutkija Ninna Nyberg Sørensen (Danish Institute for International Studies, Kööpenhamina), arktisen antropologian tutkimusprofessori Florian Stammler (Lapin yliopisto) sekä saamelaisen kulttuurin professori Veli-Pekka Lehtola (Oulun yliopisto). Lisäksi konferenssin ohjelmassa on paneelikeskustelu sekä 11 eri teemoja käsittelevää työryhmää.


Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura (ETMU) edistää etnisten suhteiden monitieteistä tutkimusta Suomessa.


ETMU-tunnustuspalkinto

ETMU-päivien yhteydessä myönnetään vuosittain ETMU-tunnustuspalkinto. Vuoden 2015 palkinnonsaaja julkistetaan torstaina 22.10. klo 11.30 Lapin yliopiston Fellman-salissa (yliopiston päärakennus, 1. krs, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi).

ETMU-tunnustuspalkinto voidaan myöntää henkilölle, joka on tehnyt merkittävää työtä tutkijana tai käytännön toimijana etnisten suhteiden ja/tai kansainvälisen muuttoliikkeen kysymysten parissa Suomessa ja/tai kansainvälisesti. Etnisten suhteiden tutkimus ymmärretään tässä yhteydessä laajasti siten, että se kattaa myös kansainväliseen muuttoliikkeeseen, pakolaisuuteen, monikulttuurisuuteen, rasismiin, nationalismiin, kotoutumiseen, vähemmistöoikeuksiin, maahanmuuttajiin, kansallisiin vähemmistöihin, kansalaisuuteen ja muihin näihin verrattaviin aihealueisiin kohdistuvan tutkimuksen. Tämän vuoden palkitsemiskriteereissä on korostettu alkuperäiskansanäkökulmaa.

Aiemmat ETMU-tunnustuspalkinnon saajat ovat professori Vesa Puuronen (2014), presidentti Tarja Halonen (2013), Siirtolaisinstituutin johtaja Ismo Söderling (2012), dosentti Magdalena Jaakkola (2011), kansanedustaja Pekka Haavisto (2010), professori (emereta) Rauni Räsänen (2009), kanslianeuvos Risto Laakkonen (2008), professori (emeritus) Tom Sandlund (2007), professori Karmela Liebkind (2006), professori Marja-Liisa Swantz (2005) ja akateemikko Erik Allardt (2004).


Saamentutkimusinstituutioiden tapaaminen ETMU-päivien yhteydessä

Lapin yliopiston saamentutkimuksen tutkimusryhmä on kutsunut ETMU-päiville saamentutkimuksen avaintoimijoita Oulun yliopistosta, Tromssan yliopistosta, Uumajan yliopistosta sekä Saamelaisesta korkeakoulusta Kautokeinosta.

ETMU-päivien yhteydessä järjestetään saamentutkimusinstituutioiden tapaaminen, jossa käsitellään alkuperäiskansa- ja saamentutkimusta tekevien tutkimusinstituutioiden yhteistyötä tutkimuksessa ja opetuksessa sekä yhteistyön kehittämistä ja vahvistamista. Lisäksi asialistalla on keskustelu saamentutkimuksen eettisistä suosituksista.


Lisätietoja:

Saamentutkimuksen apulaisprofessori Sanna Valkonen
Lapin yliopisto
sanna.valkonen (at) ulapland.fi

YTT Saara Koikkalainen
Lapin yliopisto
saara.koikkalainen (at) ulapland.fi


LaY/Viestintä/SV