Uutiset 2015

Barentsin alueen mediaopas nyt verkossa

13.3.2015

Arktisen keskuksen johtama Barents Mediasphere –projekti on julkistanut Barentsin alueen mediaoppaan, joka palvelee sekä journalisteja että aiheesta kiinnostunutta muuta yleisöä.

Verkko-opas sisältää karttamuodossa perustiedot koko Barentsin alueen tiedotusvälineistä. Se antaa myös toimittajien työskentelylle oleellisia käytännön tietoja alueesta ja siellä toimimisesta. Sivuille on lisäksi sijoitettu videokertomuksia toimittajien työskentelystä Barentsin alueella ja alueen median yhteistyöverkostoista.

Kolarctic ENPI-rahoitteisen Barents Mediasphere –projektin toiminta päättyi vuodenvaihteessa. Projektin tavoite oli edistää rajat ylittävää tiedon kulkua. Arktisen keskuksen ylläpitämään mediaoppaaseen on koottu projektin tuottamaa tietoa ja kokemuksia.

Yksi osa projektin työstä oli Barentsin alueen toimittajille suunnattu kysely, jonka tulosten analyysi on luettavissa BarentsObserver –verkkolehden sivulla.

”Kysely kertoi selvästi, että Barentsin alueen toimittajilla on paljon kiinnostusta tehdä juttuja naapurimaista ja niiden elämästä. Monet käytännön syyt kuten ajan puute, tiukka talous ja toimitusten keskittyminen vain omaan alueeseen aiheuttavat kuitenkin sen, että rajat ylittävä raportointi on hyvin vähäistä”, kertoo projektia johtanut Markku Heikkilä, Arktisen keskuksen tiedeviestinnän päällikkö.

”Barentsin mediaoppaan tarkoitus on auttaa rajat ylittävää työskentelyä, antaa tarvittavia perustietoja ja tuoda esille, että alueella työskentelevillä toimittajilla on paljon yhteistä”, Heikkilä sanoo. Mediaoppaan varsinainen julkistamistilaisuus on alueen toimittajien yhteistyöverkoston Barents Press Internationalin vuosikokouksen yhteydessä Oulussa 21.3.


Lisätiedot:

Tiedeviestinnän päällikkö Markku Heikkilä, Arktinen keskus, Lapin yliopisto
markku.heikkila@ulapland.fi
040 4844300