Uutiset 2015

Sosiaalityön ja oikeustieteiden koulutusta ja tutkimusta kehitetään suomalais-kiinalaisessa yhteistyössä

16.11.2015

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta ja Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet ovat saaneet 43 363 euron rahoituksen CIMOlta kaksivuotiseen yhteistyöhankkeeseen. Lapin yliopiston koordinoima verkosto kehittää Suomen ja Kiinan välistä koulutus- ja tutkimusyhteistyötä oikeustieteiden ja sosiaalityön aloilla.

Kaksivuotisen yhteistyöhankkeen Sustainable Societal Development – regulatory framework and social work in China and Finland päämääränä on syventää ymmärrystä sosiaalityötä koskevien lakien ja käytänteiden välisestä suhteesta Suomen yrittäessä ylläpitää kestävää yhteiskunnallista kehitystä ja Kiinan rakentaessa sosiaaliturvajärjestelmää kestävän yhteiskunnallisen kehityksen pilariksi.

Hanke mahdollistaa tutkija- ja professorivaihdon Suomen ja Kiinan välillä. Kiinalaisina yhteiskumppanina hankkeessa ovat Fudanin yliopisto (Shanghai) ja Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences (Peking). Suomessa yhteistyökumppaneina ovat Helsingin, Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistot.

Lapin yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille tarjoutuu ohjelman myötä mahdollisuus osallistua kiinalaisten oikeustieteen ja sosiaalityön professoreiden seminaareihin ja luennoille. Kaksivuotinen hanke päättyy syksyllä 2017.

Hanketta rahoittaa CIMO Aasia-ohjelma.

Lisätietoja:

Professori Matti Nojonen
matti.nojonen@ulapland.fi
P. 040 484 4130

Koulutuspäällikkö Sanna Lähteinen
sanna.lahteinen (at) ulapland.fi
P. 040 849 3033

LaY/Viestintä