Uutiset 2015

Tuula Linnalle professoripoolin apuraha

11.6.2015

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan professori Tuula Linna on saanut säätiöiden professoripoolin viidennellä hakukierroksella 27 000 euron suuruisen apurahan vuoden kestävään tutkimustyöhön.

Poolin viidennellä hakukierroksella säätiöt myönsivät 67 professorille vuoden työskentely- ja matka-apurahan. Lapin yliopistosta apurahan sai Jenny ja Antti Wihurin Rahastosta professori Tuula Linna oikeustieteiden tiedekunnasta.

Viimeiselle hakukierrokselle osallistui 162 suomalaisissa yliopistoissa työskentelevää professoria. Noin 40 prosenttia hakijoista voitiin rahoittaa. Kierroksella myönnettyjen apurahojen kokonaissumma oli 2,144 miljoonaa euroa. Hakukierros oli professoripoolin viimeinen.

Tutkimusvapaan aikana yliopisto maksaa 55 prosenttia professorin bruttopalkasta, jolloin säätiöiden myöntämä 27 000 euron apuraha kattaa nettopalkan vähennyksen. Tämän lisäksi apurahansaaja voi nostaa enintään 5 000 euron matka-apurahan liikkuvuuteen tutkimuskauden aikana.

Säätiöiden professoripoolin ansiosta kaikkiaan 397 professoria on saanut mahdollisuuden omistautua vuodeksi tutkimustyöhön. Säätiöt rahoittivat vuosina 2011–2015 toiminutta hanketta runsaalla yhdellätoista miljoonalla eurolla.

LaY/Viestintä/OT