Uutiset 2015

Kuvataidekasvatus mukana kehittämässä taideperustaista ympäristökasvatusta

22.9.2015

Oulun yliopiston koordinoima hanke on saanut rahoituksen eri tieteitä yhdistävälle ympäristökasvatuksen opintoja kehittävälle hankkeelle. Lapin yliopiston kuvataidekasvatus on mukana hankkeessa taideperustaisen ympäristökasvatuksen kehittäjänä.

Taidetta ja luonnontiedettä yhdistävän hankkeen tarkoituksena on suunnitella monialaisia, modernein työvälinein ja nykyaikaisin työtavoin toteutettavia ympäristökasvatuksen opintokokonaisuuksia, jotka toteutetaan pääosin Oulangan tutkimusasemalla Kuusamossa. Koulutuksessa yhdistetään taideperustaisia ja luonnontieteellisiä menetelmiä sekä Kuusamon luonnon ja ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia.

Lapin yliopiston kuvataidekasvatus tuo hankkeeseen kansainvälisen kokemuksensa taideperustaisen ympäristökasvatuksen kehittäjänä ja onnistuneiden käytäntöjen luojana. Hankkeen tärkeänä paikallisena asiantuntijana ja yhteistyötahona toimii Kuusamo-opisto, jonka kanssa taiteiden tiedekunta on tehnyt yhteistyötä aikeisemminkin muiden muassa luonto- ja ympäristövalokuvauksen koulutuksen kehittämisessä.

Pohjois-Suomen ympäristökasvatuskeskuksen suunnitteluhankkeen kohderyhmänä ovat opettajaksi opiskelevat ja jo työelämässä olevat aineen- ja luokanopettajat.

ESR -rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Lisätietoja
Timo Jokela
dekaani
Taiteiden tiedekunta
040 7396034