Uutiset 2015

Laajakulma-blogi: Mihin me digiloikkaamme

19.11.2015

Lapin yliopiston harjoittelukoulun rehtori Heikki Ervast pohtii Laajakulma-blogissaan digitalisaatioita sekä siihen liittyvää pedagogiikkaa ja työtapoja.

Heikki Ervast toteaa, että erilaiset suunnitelmat nojaavat vahvasti digitalisaatioon.

– Pitäisi siis digiloikata, niin perus- kuin korkeakouluopetuksessakin, mutta mihin suuntaan ja mitä tuolla loikalla on saavutettavissa, hän kysyy.

Parhaimmillaan digitaalisuus voi olla Ervastin mukaan yhteistoiminnallisuutta, dialogisuutta, jakamista ja tiedon saatavuutta kaikille.

– Digitaalisuus mahdollistaa pedagogisessa ajattelussa siirtymisen minä-se -suhteesta ("minä opetan, sinä opit") minä-sinä -suhteeseen, jossa asiaa prosessoidaan yhdessä vuorovaikutussuhteissa opettajan toimiessa ohjaavassa roolissa.

Yhteistoiminnalliseen ja jakamisen kulttuuriin perustuvaan pedagogiikkaan ja työtapoihin siirtyminen edellyttää Ervastin mukaan johtamista, kokeiluja sekä omien ajattelu- ja työskentelytottumusten pohdintaa.

Blogi kokonaisuudessaan löytyy täältä.

LaY/Viestintä/OT