Uutiset 2015

Hyvinvointivaltio punnitaan uudestaan – uutuusteos lähestyy teemaa kulttuurin lähtökohdista

5.6.2015

Suomi ymmärretään hyvinvointivaltiona. Tähän kytkeytyvästä keskustelusta on kuitenkin puuttunut täysin kulttuurinäkökulma, eli se millaisena hyvinvoinnin ja valtion välinen suhde kullekin todellisuudessa näyttäytyy. Janne Autton ja Mikael Nygårdin toimittama Hyvinvointivaltion kulttuurintutkimus korostaakin aiheen tulkinnallisuutta.

Uutuusteoksen mukaan hyvinvointivaltiota tulisi tarkastella myös sosiaalisena ja kulttuurina ilmiönä – pikemminkin kuin vain byrokraattisena politiikkana. Kirjassa painotetaankin tulkintojen merkitystä:

”[…] on olemassa erilaisia, kilpailevia ja keskenään ristiriitaisia näkemyksiä siitä millainen hyvinvointivaltio on, millainen sen tulisi olla ja miten sen tulisi käytännössä toimia”.

Autton ja Nygårdin toimittamassa teoksessa tartutaan nykyisiin käsityksiimme hyvinvointivaltiosta, mistä ne juontuvat ja siten kurkistetaan teemallisesti myös tulevaisuuteen, mitä kamppailuja on vielä luvassa.

Kirjassa tuodaan muun muassa esiin, miten kilpailuvaltioajattelu on ujutettu hyvinvointipolitiikkaan ja miten hallinta on muokannut sosiaali- ja terveyspolitiikan linjauksia. Eikä teema voisi Suomessa olla yhtään ajankohtaisempi kuin nyt uuden hallitusohjelman leikkaustavoitteiden edessä.


Hyvinvointivaltion kulttuurintutkimus
Toim. Janne Autto & Mikael Nygård
Lapin yliopistokustannus, 2015
ISBN 978-952-310-986-5


Lisätietoja:

Janne Autto
Sosiologian yliopistonlehtori
Lapin yliopisto
p. 040 484 4227
janne.autto(at)ulapland.fi

Mikael Nygård
Sosiaalipolitiikan professori
Åbo Akademi
p. 050 387 3690
mikael.nygård(at)abo.fi

Anne Ruonala
Vs. kustannuspäällikkö
Lapin yliopistokustannus
p. 040 539 5297
anne.ruonala(at)ulapland.fi

Teoksen sähköiseen versioon voi tutustua Lapin yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-310-985-8. Lehdistökappaleita voi kysyä kustantajalta: lup@ulapland.fi


LaY/Viestintä/PS