Uutiset 2015

Väitös: Alaluokkalaisten poikien sosiaalinen hyvinvointi on tyttöjä heikompi

13.3.2015

Alaluokkalaisten poikien sosiaalinen hyvinvointi on heikompi kuin tyttöjen, käy ilmi KM Sirkka Räisänen-Ylitalon koulun sosiaalista hyvinvointia tarkastelevasta tuoreesta väitöstutkimuksesta. Oppilaat kaipaavat lisäksi enemmän tukea luokkakavereiltaan koulunkäynnin ongelma- ja kiusaamistilanteissa.

Sirkka-Raisanen-Ylitalo-web.jpg
Kuva: Irma Varrio

Oppilaiden sosiaalinen hyvinvointi on yksi keskeisimmistä tekijöistä koulunkäynnin ja oppimisen kannalta. Sirkka Räisänen-Ylitalo on tarkastellut väitöstutkimuksessaan 4.–9. luokkalaisten oppilaiden käsityksiä sosiaalisesta hyvinvoinnista neljässä lappilaisessa yhtenäiskoulussa. Tutkimuksen mukaan tyytyväisyys ihmissuhteisiin koulussa ja kouluympäristön viihtyisyyteen ja toimivuuteen on yhteydessä kokemukseen koulunkäynnin sujumisesta.

Räisänen-Ylitalo pitää huolestuttavana sitä seikkaa, että alaluokkalaisten poikien sosiaalinen hyvinvointi on heikompi kuin tyttöjen:

– Alaluokkalaisten poikien käsitysten mukaan sosiaalinen hyvinvointi osoittautui tyttöjä heikommaksi sosiaalisen hyvinvoinnin eri osa-alueilla, Räisänen-Ylitalo sanoo.

Räisänen-Ylitalo määritteli sosiaalisen hyvinvoinnin osa-alueiksi koulun fyysiset olosuhteet, koulun toiminnan hallinta, ihmissuhteet ja yhteishenki koulussa sekä koulukompetenssi. Sukupuolten väliset erot kuitenkin tasaantuvat suurelta osin mentäessä yläluokille.

Räisänen-Ylitalon tutkimus osoitti lisäksi muun muassa sen, että oppilaat kaipaavat koulukavereiltaan nykyistä enemmän tukea koulunkäynnin ongelma- ja kiusaamistilanteissa. Opettajilta oppilaat toivovat enemmän kannustusta ja arvostusta koulutyöskentelyyn sekä oppilaiden kuuntelua ja rohkaisemista ilmaisemaan mielipiteitään. Oppilaat haluaisivat lisäksi osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja koulun kehittämiseen.

Räisänen-Ylitalon tutkimus luo uutta tietoa oppilaiden kokemasta sosiaalisesta hyvinvoinnista yhtenäiskouluissa, jota on tutkittu aikaisemmin melko vähän.


Tietoja väitöstilaisuudesta:

KM Sirkka Räisänen-Ylitalon akateeminen väitöskirja ”Me – yhdessä kasvaen ja oppien – tuemme ja vahvistamme toinen toisiamme” Sosiaalinen hyvinvointi yhtenäiskoulussa neljän lappilaiskoulun oppilaiden käsitysten mukaan tarkastetaan kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 20. maaliskuuta 2015 kello 12.00 alkaen Lapin yliopiston luentosalissa 10, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä toimii professori emerita Soili Keskinen Turun yliopistosta ja kustoksena professori Kaarina Määttä Lapin yliopistosta. Tervetuloa!


Taustatietoa väittelijästä:

KM Sirkka Räisänen-Ylitalo (s. 1952 Pudasjärvellä) on kirjoittanut ylioppilaaksi Pudasjärven lukiosta vuonna 1972. Hän on valmistunut luokanopettajaksi Oulun yliopistosta vuonna 1978, humanististen tieteiden kandidaatiksi Oulun yliopistosta vuonna 1979 ja kasvatustieteiden kandidaatiksi Lapin korkeakoulusta vuonna 1986. Räisänen-Ylitalo on työskennellyt luokanopettajana Rovaniemen kaupungissa vuosina 1978–2012.

Hän on työskennellyt Lapin yliopistossa sivutoimisena tuntiopettajana kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajakoulutuksessa vuosina 1990–1993 ja Erasmus-opiskelijoiden luokanopettajakoulutuksessa vuosina 1993–2004. Hän on lisäksi toiminut sivutoimisena tuntiopettajana taiteiden tiedekunnan kuvaamataidon opetuksen ohjauksessa vuosina 1997–2012.


Lisätietoja:

Sirkka Räisänen-Ylitalo
p. 050 432 8732
raisanenylitalos(at)gmail.com

Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, p. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi


Julkaisun tiedot:

Sirkka Räisänen-Ylitalo: ”Me – yhdessä kasvaen ja oppien – tuemme ja vahvistamme toinen toisiamme” Sosiaalinen hyvinvointi yhtenäiskoulussa neljän lappilaiskoulun oppilaiden käsitysten mukaan. Acta Universitatis Lapponiensis 296. Lapin yliopisto: Rovaniemi 2014. ISBN (nid.) 978-952-484-803-9, ISSN 0788-7604. Verkkoversio (pdf): Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 164. ISBN (pdf) 978-952-484-804-6, ISSN (pdf) 1796-6310.


LaY/Viestintä/RJ