Uutiset 2015

Kolmen oppilaitoksen kursseja tarjottimella

27.8.2015

Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin matkailuopiston opiskelijat ovat voineet jo usean vuoden ajan sisällyttää ristiinvalittavia opintoja omiin opintoihinsa. Vuosien saatossa opinnot ovat vakiintuneet tärkeäksi osaksi Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin toimintaa.

MTI:n opintopäällikkö Mikko Vehkaperän mukaan ensimmäisen kerran opiskelijat pystyivät valitsemaan opintoja toisen oppilaitoksen kurssitarjonnasta syksyllä 2011.

- Keväällä 2010 laadittiin ensimmäinen yhteinen koulutuksen toimeenpanosuunnitelma ja pohdittiin, mitä kaikkea yhteistä voidaan tehdä kun MTI:ssa on kuitenkin kolme oppilaitosta yhdessä ja synenergia etuja pitäisi löytää sekä hyödyntää, Vehkaperä kertoo.

Syntyi idea että opiskelijat voisivat laajentaa omaa osaamistaan MTI:n puitteissa ja pystyisivät valitsemaan tutkintoonsa toisen oppilaitoksen kursseja. Opiskelijalle kurssien valinta piti kuitenkin saada mahdollisimman helpoksi. Vehkaperän mukaan haasteita toivat mukanaan oppilaitosten omat tietotekniset järjestelmät. Lisäksi piti ratkaista miten asiat saataisiin parhaiten hallinnollisesti toimimaan.

- Tuolloin selvitettiin aika paljon sitä, että miten ilmoittautuminen saataisiin mahdollisimman helpoksi ja hyväksilukusysteemit valmiiksi sovittua oppilaitosten kesken. Useampia palavereita pidettiin kevään ja kesän aikana vuonna 2011 ennen kuin laitettiin valinnat viimein auki syksyllä, Vehkaperä toteaa.

Opiskelijat ovat ottaneet ristiinvalittavat opinnot vastaan innostuneesti ja vuosi vuodelta kiinnostus opintoja kohtaan on kasvanut. Vehkaperän mukaan suosituimmiksi kursseiksi ovat nousseet Lapin matkailuopiston tarjoamat käytännönläheiset kurssit. Yliopisto-opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulussa opiskelevien keskuudessa matkailuopiston kurssit ovat olleet vuosi vuodelta suositumpia.

- Innostus ei alkuvuosina näkynyt ilmoittautuneiden ja varsinkaan suorittaneiden määrässä. Nyt kun prosessia on saatu virtaviivaistettua, ja suoritettavien kurssien määrä on kasvanut, opiskelijoita on lähtenyt enemmän mukaan, Vehkaperä kertoo.

Esimerkiksi viime vuonna matkailuopiston järjestämä baarityöskentelyn kurssi osoittautui niin suosituksi, että kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan.

Vahvista käytännön osaamistasi

Restonomiksi Lapin ammattikorkeakoulussa opiskeleva Jutta Vaaraniemi kertoo kuulleensa ristiinvalittavista opinnoista ensimmäistä kertaa tuutoriopettajilta. Hän päätyi valitsemaan kursseja matkailuopiston ja yliopiston tarjonnasta.

- Valitsemien kurssieni aihealueet olivat mielenkiintoisia. Halusin laajentaa osaamistani ammattikoulun kurssien kautta, Vaaraniemi toteaa.

Kurssien järjestelyt toimivat hyvin ja erityistä kiitosta Vaaraniemi antaa baarityöskentelyn kurssille.

- Ammattiopiston kurssit olivat aina perjantaisin. Järjestelyt toimivat todella hyvin, koska omasta lukujärjestyksestä oli varattu aikaa niille opinnoille. Opetus siellä oli laadukasta ja opin paljon. Varsinkin baarityöskentelyn kurssi oli loistava, yksi opiskeluaikani parhaimpia, Vaaraniemi kertoo

Restonomiopiskelija Riikka Ylisirniö toteaa myös, että kurssien käytännön järjestelyt toimivat hyvin.

- Kurssit ovat mukavan tiiviitä ja lyhkäisiä. Lisäksi aikataulut ovat helposti sovitettavissa omaan kalenteriin, Ylisirniö sanoo.

Kysyttäessä millaista hyötyä ristiinvalittavista opinnoista on ollut, Vaaraniemi toteaa saaneensa tarjoilun puolelta varmuutta salitarjoiluun, sekä oppia miten baarityöskentelyä voisi kehittää ja parantaa. Ylisirniö vastaavasti on nopeuttanut valmistumistaan.

- Olen saanut paljon hyväksilukuja ristiinvalittavista opinnoista. Ristiinvalittavien opintojen ansiosta kykenen myös valmistumaan etuajassa. Olen siis onnistunut nopeuttamaan valmistumistani jopa puolella vuodella. Restonomikoulutus ammattikorkeassa kestää 3,5 vuotta ja voin valmistua helposti jo kolmessa vuodessa, Ylisirniö kertoo.

Katseet ovat kääntyneet Lappiin

Ristiinvalittaviin opintoihin ovat kuuluneet myös vaativammat kehitysprojektit ja kevyemmät projektiopinnot. Vehkaperä kertoo, että kehitysprojektit ovat olleet Lapin AMKin koordinoimia. Projekteihin osallistumisen ongelmaksi ovat yliopisto-opiskelijoiden ja matkailuopiston opiskelijoiden näkökulmasta koituneet aikatauluongelmat, kun opiskelijoiden kalenterit ovat jo olleet täynnä oman oppilaitoksen mielenkiintoisia kursseja.

- Opiskelijat, jotka kuitenkin ovat lähteneet mukaan projekteihin, ovat olleet tyytyväisiä siihen että saavat toteuttaa mielekkäitä toimeksiantoja. Ensimmäinen iso projekti oli matkailukoulutuksen verkostopäivät jotka järjestettiin yhdessä. Opiskelijavoimia oli kaikilta koulutusasteilta, Vehkaperä kertoo.

Kolmen oppilaitoksen tarjoamat opinnot ovat Suomen mittakaavassa ainutlaatuisia. Vehkaperä uskoo, että niin kauan kuin MTI on olemassa, niin myös yhteistyömalli oppilaitosten kurssien välillä säilyy jossain muodossa tulevaisuudessa.

- Tätä kun on niin kauan tahkottu ja saatu toimimaan, että se tuntuu meille jo tavalliselta. Muualla Suomessa tämä nähdään huikeana mallina ja monesti itse unohdamme kuinka hieno juttu tämä on, Vehkaperä toteaa.

 ristiinvalittavat 1.JPG

Opiskelijat ovat saaneet tietoa ristiinvalittavista opinnoista nettisivuilta, sähköpostin välityksellä, tuutoriopettajilta, sekä seinille liimatuista julisteista.

Ristiinvalittavat opinnot:

- Ristiinvalittavissa opinnoissa opiskelijamme voivat laajentaa omaa matkailualojen osaamistaan osallistumalla toisen MTI:n oppilaitoksen (Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun tai Lapin matkailuopiston) tarjoamiin opintoihin. Ristiinvalittaviksi määritellyt opinnot ovat avoimia kaikille MTI:n opiskelijoille.
- Opiskelijat voivat suorittaa tiettyjä opintoja sellaisenaan instituutin toisista oppilaitoksista. Kyseisten opintojen aikataulut on suunniteltu siten, että mahdollisimman monella opiskelijalla on mahdollisuus osallistua opintoihin.
- Lukuvuoden 2015–2016 opintoihin ilmoittautuminen päättyy 4.9.2015

 

Lisätietoja:
Mikko Vehkaperä
Opintopäällikkö
mikko.vehkapera(at)ulapland.fi
040 4844 211

Kuva: J-E. Kukko

MTI/Viestintä/J-EK