Uutiset 2015

Seminaari: YriTy ja innostu opetuksessa!

3.3.2015

Lapin yliopistolla järjestettävässä YriTy ja innostu opetuksessa! -seminaarissa pureudutaan keinoihin, joilla yrittäjyys- ja työelämätaitoja voidaan edistää yleissivistävässä opetuksessa. Seminaari järjestetään yliopistolla luentosali 16:ssa perjantaina 20.3.2015 kello 9.30–15.00.

Tilaisuus on samalla päätösseminaari kasvatustieteiden tiedekunnan koordinoimalle YriTy-hankkeelle, jossa peruskoulun ja lukion opettajat ovat kehittäneet oppimisympäristöjä oppilaiden yrittäjyys- ja työelämätaitoja edistäviksi.

Peruskoulun ja lukion perustehtäviin sisältyy osallistuvien ja aktiivisten kansalaisten kasvattaminen. Osallisuus yhteiskunnassa käsittää myös työelämän, toteutuipa se sitten yrittäjyytenä tai palkkatyönä. Yrittäjyyskasvatus on kirjattu valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Silti esimerkiksi keväällä 2014 peruskoulun ja lukion päättäneet nuoret kertoivat saaneensa kouluaikanaan hyvin vähän työelämässä tarpeellisia valmiuksia.

Yrittäjyyskasvatus on määritelty Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjassa yhdeksi laaja-alaisen osaamisen alueeksi yhdessä yleisten työelämävalmiuksien kanssa. Myös meneillään olevassa lukion opetussuunnitelmauudistuksessa pyritään kytkemään koulutusta aiempaa tiiviimmin työelämään ja yrittäjyyteen.

Päätösseminaarissa esitellään YriTy-hankkeen tuloksista laadittua Mistä alkaisin? Miten kehittäisin? -verkkokäsikirjaa. Osa mukana olleista opettajista esittelee seminaarissa hankkeen aikana toteuttamiaan kehittämiskokeiluja. He myös sparraavat seminaarin yhteydessä järjestettävissä workshopeissa osallistujia pohtimaan oman työnsä ja työyksikkönsä kehittämistä oppimisympäristönä. Lisäksi päätösseminaarissa kuullaan laaja-alaista oppimista ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia opettajan työssään soveltanutta FT Juho Norrenaa, jota pidetään sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvostettuna uudenlaisen oppimisen asiantuntijana. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ myönsi Norrenalle Osaa & Jaa -palkinnon tämän vuoden Educa-messuilla.

Seminaari on tarkoitettu opettajiksi opiskeleville, peruskoulujen ja lukioiden opetushenkilökunnalle sekä kaikille opetuksen kehittämisestä kiinnostuneille. Seminaarin tarkempi ohjelma löytyy YriTy-hankkeen verkkosivuilta.

Ennakkoilmoittautumiset pyydetään 13.3.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: essi.kesalahti(at)ulapland.fi. Mukaan mahtuu 60 ensimmäistä ilmoittautunutta.

YriTY-hanketta on rahoittanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR:n vuosien 2007–2013 ohjelmasta.


Lisätietoja:

Lenita Hietanen
hankejohtaja
p. 040 484 4164
lenita.hietanen(at)ulapland.fi

Essi Kesälahti
projektiassistentti
p. 040 484 4172
essi.kesalaht(at)ulapland.fi

Mistä alkaisin? Miten kehittäisin? -verkkokäsikirja julkaistaan YriTy-hankkeen verkkosivuilla 11.3.2015 sekä myöhemmin Opetushallituksen edu.fi -sivustolla.

LaY/Viestintä/PS