Uutiset 2015

Suomen Akatemian syyskuun haun hakemusten määrä kasvoi

5.10.2015

​ Suomen Akatemia sai lokakuun alussa päättyneessä syyskuun haussa yhteensä 3 636 tutkimusrahoitushakemusta. Hakemuksia jätettiin hieman viime vuotta enemmän.

Eniten haettiin akatemiahankerahoitusta, yhteensä 1 527 hakemusta (vuonna 2014 hakemuksia 1 359). Akatemiaprofessorin tehtävää haki 146 (139) tutkijaa, akatemiatutkijan tehtävää 623 (591) ja tutkijatohtorin tehtävää 1 099 (1 072) tutkijaa.

Toimikunnista eniten hakemuksia sai luonnontieteen ja tekniikan tutkimuksen toimikunta, yhteensä 1 313 (1 275) hakemusta. Toiseksi eniten hakemuksia vastaanotettiin kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnassa, jolle osoitettiin 1 087 (991) hakemusta. Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnalle osoitettiin 615 (579) hakemusta ja terveyden tutkimuksen toimikunnalle 557 (535) hakemusta.

Syyskuun haun rahoituspäätökset tehdään huhti-kesäkuussa 2016. Tarkemmat päätösaikataulut kerrotaan Suomen Akatemian verkkosivuilla myöhemmin tänä vuonna.

Tiedote/Suomen Akatemian viestintä