Uutiset 2015

Arktisen keskuksen artikkelille kansainvälinen kunniamaininta

21.9.2015

Ympäristöoikeuden kansainvälisen lippulaivajulkaisun Journal of Environmental Law -lehden kunniamaininta on annettu Lapin yliopiston Arktisen keskuksen kolmen tutkijan artikkelille ‘'Innovative Environmental Protection: Lessons from the Arctic'’. Artikkelin kirjoittajina ovat Timo Koivurova, Paula Kankaanpää ja Adam Stepien.

Oxford University Pressin julkaiseman lehden raati valitsee vuosittain lehden parhaan artikkelin ja antaa lisäksi kunniamaininnan. Valinnat julkistettiin Lontoossa perjantaina.

Artikkelin kirjoittamista johtaneen Timo Koivurovan mukaan kunniamaininnan saanut artikkeli valittiin suuresta joukosta hyvin laadukkaita tekstejä, mikä todistaa Lapin yliopiston ja Arktisen keskuksen kovasta tasosta arktisen tutkimuksen saralla.

Koivurova, Kankaanpää ja Stepien osoittavat artikkelissaan, kuinka Arktisen neuvoston toimijat ovat kokeilleet erilaisia keinoja edistääkseen ympäristönsuojelua alueella ja valinneet pitkän ajan kuluessa ne keinot, jotka ovat toimineet. Ylipäänsä Arktinen neuvosto on pystynyt vähin erin löytämään oman tapansa toimia ympäristöasioiden hallintajärjestelmässä.

”Pystyimme selittämään neuvostossa tapahtunutta oppimista teoreettisen keskustelun kautta, jota on käyty erilaisten organisaatioiden kehittymisestä. Samat perusideat soveltuvat myös Arktisen neuvoston kaltaiseen omintakeiseen ja löyhään kansainväliseen organisaatioon”, Koivurova sanoo.

”Artikkelissa osoitimme, kuinka organisaation sisäinen oppiminen on tapahtunut ja mitä todennettavia tuloksia se on aiheuttanut. Esimerkiksi Arktinen neuvosto on pystynyt vaikuttamaan alueelle päätyviä ympäristömyrkkyjä koskeviin globaaleihin päätösprosesseihin juuri siksi, että neuvoston piirissä koottua tietoa alueeseen kohdistuvista ympäristöuhkista pystyttiin tehokkaasti hyödyntämään globaaleissa neuvotteluissa eri toimijoiden kautta”, Koivurova toteaa. Hänen mukaansa tämä on myös hyvä osoitus siitä, että hallintarakenteet tietyllä alueella voivat antaa uusia näkemyksiä ympäristöasioiden hallinnoinnin kehittämiseen muillakin alueilla.


Lisätiedot:

Tutkimusprofessori Timo Koivurova
timo.koivurova[at]ulapland.fi, +358 40 551 9522