Uutiset 2015

Ikäihmiset pohtivat kodin merkitystä taideperustaisten menetelmien avulla

19.5.2015

Ikäihmiset ovat pohtineet Kotona-projektissa kotiin liittyviä merkityksiä taideperustaisten menetelmien avulla kuvataidekasvatuksen ja sosiaalityön opiskelijoiden ohjaamana. Ikäihmiset rakensivat elämänkokemuksensa pohjalta kaksi taideteosta, jotka julkistetaan Jokkakallion asumispalvelukeskuksessa sunnuntaina 24.5.2015 kello 15.00.

Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen ja sosiaalityön opiskelijat ovat vetäneet tämän kevään aikana Rovalan asumispalvelukeskuksessa kahta eri työpajaa, joissa ikäihmisten elämäntarinoita ja kotiin liittyviä merkityksiä on nostettu esille taideperustaisten menetelmien avulla. Työpajatoiminnan lähtökohtana on ollut voimavaralähtöinen työskentelytapa, joka keskittyy ongelmien ja menetysten sijasta ihmisen pätevyyteen, osaamiseen ja vahvuuksiin. Työskentelyn lähtökohtina ovat olleet ikäihmisten omakohtaiset elämänkokemukset, eletty elämä ja sen myötä kertyneet kokemukset.

Kuvataidekasvatuksen ja sosiaalityön opiskelijoiden yhdessä järjestämissä työpajoissa on muisteltu sekä keskusteltu asuinympäristöistä ja niiden viihtyisyydestä. Työpajoissa on luotu mahdollisuuksia avoimelle vuorovaikutukselle, yhdessä tekemisen ilolle ja tekemisestä nauttimiselle. Taidetyöpajoissa korostuivat konkreettinen tekeminen ja prosessi.

Ensimmäisessä ryhmässä tehtiin erilaisia taiteellisia töitä, joista koottiin taideteos Muistolan seinälle. Teos koostuu vesivärimaalauksista, villatöistä ja osallistujien ottamista valokuvista.

Uutiskuva_Muistola1.jpg

Yhteisteos Muistolan seinälle (sekatekniikka). Työpajan ohjaajina toimivat kuvataidekasvatuksen opiskelijat Katariina Laamanen ja Marika Laitinen sekä sosiaalityön opiskelijat Pilvi Vihanta ja Anu Karjalainen

Toisessa ryhmässä jokainen osallistuja rakensi puulaatikkoon sommitelman, joka muistutti kodista. Rakentamisen ohella osallistujat muistelivat kotia ja siihen liittyviä asioita. Puulaatikoista kootaan tilateos Jokkakallion toisen kerroksen taukotilaan, jossa kaikki asukkaat voivat käydä tutustumassa taideteokseen.

Uutiskuva_Muistola2.jpg

Kotona -installaatio, taukotila. Kuvataidekasvatuksen opiskelijat Susanna Liukkonen, Tommi Sandberg ja Marika Kupila sekä sosiaalityön opiskelija Päivi Kähkönen.

Rovalan asumispalvelukeskuksessa Jokkakalliossa järjestetään yhteinen juhla sunnuntaina 24.5.2015 klo 15.oo alkaen. Juhlassa julkistetaan palvelutalon julkisiin tiloihin sijoitettavat, monta kertomusta sisällään kantavat taideteokset.

Työpajatoiminnan ohjaajina ovat toimineet Mirja Hiltunen kuvataidekasvatuksesta sekä Eeva Rossi ja Marjo Outila sosiaalityöstä.

Lisätietoja:
mirja.hiltunen (at) alapland.fi
eeva.rossi (at) ulapland.fi
marjo.outila (at) ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT