Uutiset 2015

Saara Koikkalaiselle Kordelinin säätiön apuraha

13.11.2015

Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto on myöntänyt yhteiskuntatieteiden tohtori Saara Koikkalaiselle puolen vuoden mittaisen post doc -rahoituksen, 14 000 euroa.

Tutkimuksen otsikkona on Tutkimus uudelleenmuuttajista Euroopan vapaan liikkuvuuden alueella, ja se sijoittuu muuttoliikesosiologian tieteenalaan.

Euroopassa sijaitsee globaalisti ainutlaatuinen rajat ylittävän liikkuvuuden alue, joka kattaa EU/EEA-alueen ja Sveitsin. Valtaosa eurooppalaisista voi siten halutessaan päättää lähteä opiskelemaan, työskentelemään tai viettämään eläkepäiviä toiseen EU-maahan ilman rajamuodollisuuksia tai vaivalloista oleskelulupabyrokratiaa. Työntekijät, joilla on hyvä koulutus tai vahva ammattiosaaminen, voivat halutessaan rakentaa urapolkuja, joilla edetään lähes saumattomasti maasta toiseen.

Saara Koikkalaisen tutkimushanke keskittyy EU:n alueella muuttaviin henkilöihin, joilla ei ole tarkoitusta – ainakaan tällä hetkellä – jäädä pysyvästi minkään tietyn valtion alueelle vaan jotka etsivät työmahdollisuuksia kansainvälisiltä työmarkkinoilta. Tutkimuksen keskiössä on Lontoo, joka on tärkein EU:n sisäisen muuttoliikkeen keskus sekä korkeiden elinkustannustensa takia myös kauttakulkupaikka monille heistä, jotka etsivät toimeentuloa tai uramahdollisuuksia ulkomailta.

Tutkimuksessa haastatellaan sekä korkeaa koulutusta vaativissa valkokaulusammateissa työskenteleviä uramuuttajia että vähemmän koulutusta tai erityistaitoja vaativissa sesonkitöissä työskenteleviä muuttajia, joille ulkomailla asuminen on kenties enemmän elämäntapavalinta. Hanke osallistuu muuttoliiketutkimuksen kansainvälisiin keskusteluihin ja tuottaa yhteiskunnallisesti kiinnostavaa tietoa vapaasta liikkuvuudesta ja muuttoliikkeiden monimuotoisuudesta nyky-Euroopassa.


Lisätietoja:

Saara Koikkalainen
P. 045 112 8670


LaY/Viestintä/SV