Uutiset 2015

Kemijoki Oy:ltä 60 000 euroa Lapin yliopiston varainkeruuseen

9.9.2015

Kemijoki Oy on lahjoittanut Lapin yliopiston varainkeruuseen 60 000 euroa. Lahjoituksellaan yhtiö haluaa olla eturivissä turvaamassa Lapissa annettavaa yliopistotasoista opetusta. Valtion vastinrahan kanssa lahjoitus merkitsee Lapin yliopistolle 240 000 euron tukea.

Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen. Kuva: Marko Junttila
Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen. Kuva: Marko Junttila

Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timosen mukaan itsenäinen Lapin yliopisto on yhtiölle tärkeä yhteistyökumppani. Lahjoituksellaan yhtiö haluaa kantaa oman kortensa kekoon korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen turvaamiseksi Lapissa. Yliopiston tarjoama jatko- ja täydennyskoulutus avaa koulutusmahdollisuuksia Kemijoki Oy:lle ja sen yhteistyökumppaneille ja palvelee näin yhtiön liiketoimintaa.

– Kemijoki Oy on kokenut viimeisen parin vuoden aikana merkittävän toimintamallin muutoksen itse tekevästä organisaatiosta verkostomaiseksi asiantuntija- ja tilaajaorganisaatioksi. Työllistämme edelleen välillisesti satoja ihmisiä Lapissa. On selvää, että yhtiö ja sen yhteistyökumppanit tarvitsevat korkeasti koulutettuja osaajia eri tehtäviin myös tulevaisuudessa, Timonen sanoo.

Timonen korostaa, että Kemijoki Oy uskoo tulevaisuudentekijöihin ja haluaa olla lahjoituksellaan mukana kantamassa yhteiskuntavastuuta.

– Meillä on kumppaneina erilaisia kasvuyrityksiä, joiden katse on tulevaisuuden liiketoiminnan kehittämisessä. Lapin tulevaisuuden rakentaminen edellyttää kaikkien eri tahojen vahvaa yhteistyötä ja toistemme tukemista tavoitteisiin pääsemiseksi. Silloin kun valtion- ja kuntataloudessa on vaikeaa, tukijat ja naapurit ovat lähellä, Timonen korostaa.

Edellä mainituista syistä sekä Suomessa vallitsevan yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi Kemijoki Oy:ssä ymmärretään myös muiden organisaatioiden muutostarpeet. Kokemuksensa kautta ja arvomaailmansa pohjalta yhtiö haluaa olla eturivissä pääomittamassa Lapissa toimivaa yliopistoa.

– Rovaniemellä sijaitseva itsenäinen Lapin yliopisto tuo opinahjona erilaisuutta ja moniarvoisuutta Suomen yliopistoverkostoon. Lapin yliopistolla on kokoaan suurempi merkitys esimerkiksi kansainvälisessä arktisessa yhteistyössä sekä ympäristöoikeuden ja palvelumuotoilun opetuksessa, Timonen sanoo.

Timonen toivoo, että yliopistot kävisivät vuoropuhelua yrityselämän kanssa myös muulloin kuin rahanhankkimistarkoituksessa. Taloudellisesti vaikeina aikoina akateemisen maailman tulisi kuunnella herkällä korvalla myös elinkeinoelämää.

– Julkisella rahoituksella tehdään perustutkimusta. Ulkopuolisen rahoituksen myötä tutkimusta voidaan tehdä entistä enemmän strategisessa yhteistyössä myös yritysten kanssa. Kannustamme yliopistomaailmaa sidosryhmäyhteistyöhön selkeästi nykyistä laajemmalla pohjalla, Timonen sanoo.

Lapin yliopiston tieteenaloista erityisesti oikeustieteet ja yhteiskuntatieteet liittyvät Kemijoki Oy:n toimintaan, mutta yhteistyötä on tehty myös muiden tieteenalojen kanssa.

– Arctic Design Week ja Kemijoki Oy järjestivät viime keväänä designkilpailun, jossa kehitettiin jokivarren kyläyhteisöjä. Kilpailuun osallistuvat opiskelijat muotoilivat palveluita yhdessä kylien asukkaiden kanssa neljässä jokivarren kylässä. Opiskelijat kokivat erityisen myönteiseksi yhtiön mahdollistaman yhteistyön maakunnan asukkaiden kanssa, johtaja Tarja Zitting-Huttula sanoo.

Designkilpailu on esimerkki siitä, että joen suurimpana käyttäjänä Kemijoki Oy haluaa tehdä yhteistyötä jokivarressa asuvien ihmisten ja erilaisten organisaatioiden kanssa. Lisäksi yhtiö on ollut tukemassa muiden muassa oikeustieteen opiskelijoiden tapahtumia sekä tarjonnut harjoittelupaikkoja opiskelijoille ja aiheita opinnäytetöihin.

Kemijoki Oy on määritellyt 60 000 euron lahjoituksensa jaettavaksi siten, että kolmannes menee arktisen opetuksen ja tutkimukseen rahastoon ja loput tasaisesti eri tiedekunnille.

Tähän mennessä Lapin yliopisto on saanut sitoumuksia lahjoituksista reilun sadantuhannen euron verran. Keräyksen tavoite on 750 000 euroa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tuomas Timonen
Puhelin 020 703 4410
tuomas.timonen@kemijoki.fi

Lisätietietoa Lapin yliopiston varainkeruusta:
Hallintojohtaja Markus Aarto
Lapin yliopisto
Puhelin 040 484 4000

Yhteyspäällikkö Heikki Autto
Lapin yliopisto
Puhelin 040 4844330

LaY/Viestintä/OT