Uutiset 2015

Lapin yliopistossa alkaa lastentarhanopettajien koulutus

13.8.2015

Lapin yliopistossa Rovaniemellä alkaa lastentarhanopettajien lisäkoulutus Oulun ja Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntien yhteistyönä. Erilliskoulutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ylimääräisellä koulutuksella pyritään lisäämään lastentarhanopettajien määrää erityisesti Lapissa sekä edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia. Koulutus antaa valmiudet varhaiskasvatuksen monialaisiin tehtäviin.

Opinnoissa noudatetaan Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan varhaiskasvatuksen koulutusohjelman opetussuunnitelmaa, jossa opiskelijat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon varhaiskasvatuksessa. Tutkintoon sisältyy lastentarhanopettajan kelpoisuus. Pääaineena koulutuksessa on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus. Koulutuksen laajuus on 180 opintopistettä.

Koulutus edellyttää opiskelijalta kokopäiväopiskelua. Opintoaika on hakijan aikaisemmista opinnoista riippuen noin kaksi vuotta. Opetus alkaa joulukuussa 2015 ja opetuspaikkakuntana on Rovaniemi. Toteutuksessa hyödynnetään tarvittaessa ilta- ja viikonloppuaikoja sekä kesälukukautta. Opetus integroidaan osittain Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opintoihin.

Hakuaika koulutukseen on 12.8.–1.9.2015. Koulutukseen haetaan sähköisesti täyttämällä hakemus verkko-osoitteessa www.opintopolku.fi Lomake tulee olla tallennettuna 1.9.2015 klo 15.00.

Lisätietoa hausta ja hakuedellytyksistä

Lisätietoja:
Janette Tolppi
Koulutuspäällikkö
Puhelin 040 484 4135
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT