Uutiset 2015

Tuija Turunen kasvatustieteen professoriksi Lapin yliopistoon

13.4.2015

Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola on ottanut kasvatustieteen tohtori Tuija Turusen kasvatustieteen, erityisesti luokanopettajankoulutuksen professorin tehtävään Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan 1.8.2015 lukien.

Tuija Turunen on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa vuonna 1992. Kasvatustieteen tohtoriksi hän väitteli Lapin yliopistossa vuonna 2008 esiopetuksen opetussuunnitelmista.

Tuija Turunen on toiminut aikuiskouluttajana ja luokanopettajana noin kymmenen vuoden ajan vuodesta 1991 lähtien. Yliopistotasoisena opettajana hän on toiminut Lapin yliopistossa vuodesta 2003 lähtien. Vuodesta 2013 lähtien hän on toiminut Lapin yliopistossa kasvatustieteen yliopistonlehtorina, erityisalana opettajankoulutuksen tutkimus. Vuosina 2010–2013 Turunen toimi tutkijatohtorina Charles Sturtin yliopistossa Australiassa.

Turusen tutkimusalat käsittävät opettajankoulutuksen ohjatun harjoittelun, opettajankouluttajien ammatillisen kehittymisen, kasvatukselliset siirtymät sekä opetussuunnitelmatutkimuksen. Suuri osa Turusen julkaisuista kohdistuu koulun aloittamiseen ja siihen liittyviin muistoihin. Koulutuspolun varhaisvuodet painottuvat myös opetussuunnitelmatutkimuksessa. Lisäksi Turusella on opettajankoulutukseen liittyvää tutkimusta, joista uusimmat liittyvät opetusteknologiaan.

Lisätietoja:

Tuija Turunen
Puhelin 040 484 4124

Hallintojohtaja Markus Aarto
Puhelin: 040 484 4000
Markus.Aarto (at) ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT