Uutiset 2015

Lapin yliopisto selvinnee valtionrahoituksen leikkauksista

8.10.2015

Lapin yliopiston perusrahoitus vähenee ensi vuonna arviolta noin 1,5 miljoonalla eurolla. Rehtori Mauri Ylä-Kotola kuitenkin arvioi, että leikkauksista huolimatta Lapin yliopiston ensi vuoden talous tulee olemaan hivenen ylijäämäinen.

Lapin yliopisto etsii parhaillaan muiden yliopistojen tavoin uusia keinoja valtion vähenevän budjettirahoituksen kompensoimiseksi. Lapin yliopiston ensi vuoden alustava budjetti on 51,0 miljoonaa euroa eli se supistuu miljoonalla eurolla tähän vuoteen verrattuna. Valtionrahoituksen leikkaukset vaikuttavat siten, että Lapin yliopiston valtiolta saama suora rahoitus vähenee ensi vuonna kaikkiaan 1,5 miljoonalla eurolla.

Alustavan arvion mukaan Lapin yliopiston talous tulee kuitenkin olemaan ensi vuonna hivenen ylijäämäinen valtionrahoituksen leikkauksista huolimatta.

– Yliopisto varautuu kiristyvään talouteen muiden muassa henkilöstösuunnitelmalla, hankerahoituksen osuuden kasvattamisella, uusilla rakenteellisilla yhteistyömuodoilla Lapin korkeakoulukonsernin kanssa sekä varainkeruulla. Lapin yliopiston euroista tulee jo nyt kolmannes perusrahoituksen ulkopuolelta ja myös edellisten vuosien varainkeruulla on ollut suuri merkitys kuluvan vuoden talouteen, rehtori Mauri Ylä-Kotola sanoo.

Valtion budjettiesityksen mukaan yliopistoindeksi jäädytetään ja yliopistojen perusrahoitusta leikataan ensi vuonna yhteensä noin 50 miljoonalla eurolla. Myös Tekesin tutkimusrahoituksen leikkaukset kohdistuvat suoraan yliopistojen rahoitukseen.

– Yliopiston vuoden 2017 talouden arvioidaan olevan ensi vuotta parempi, mikä johtuu mahdollisten työnantajamaksuleikkausten ja eläköitymisen hallinnan kautta syntyvistä säästöistä sekä tulopuolella hankerahoituksen kasvusta vuosina 2016–2017, Ylä-Kotola sanoo.

Yliopiston varainkeruu lähtenyt hyvin käyntiin

Valtion vastinrahakelpoinen yliopistojen varainhankinta on mahdollista toteuttaa 1.1.2015–30.6.2017 välisenä aikana. Lapin yliopiston hallitus on asettanut keräystavoitteekseen vähintään 750 000 euroa, joka vastinrahan kanssa tarkoittaa 3 miljoonaa euroa lappilaiseen korkeakoulutukseen. Lapin yliopistossa on saatu tähän mennessä lahjoituksia ja allekirjoitettuja sitoumuksia lahjoituksista 150 000 euron verran

– Keräyksen alkuvaiheessa varainhankintaa on kohdistettu Lapissa toimiviin yrityksiin, joita onkin saatu mukaan laajasti eri toimialoilta. Keräyksen seuraavassa vaiheessa painopistettä suunnataan Lapin elinkeinoelämän ohella valtakunnan tasolla toimiviin yrityksiin, Lapin yliopiston henkilöstöön ja alumneihin sekä lappilaisiin yksityishenkilöihin. Joukkorahoituksen mahdollistamiseksi lahjoituksen teko on tehty yksityisille henkilöille mahdollisimman helpoksi yliopiston nettisivujen kautta, yhteyspäällikkö Heikki Autto sanoo.

Yli 10.000 euron yksittäiset lahjoitukset voidaan kohdentaa tiedekuntakohtaisiin rahastoihin tai arktisen tutkimuksen rahastoon. Sitä pienemmät lahjoitukset ohjautuvat Lapin yliopiston profiloitumisrahastoon. Yrityksille ja yhteisöille 850–250.000 euron lahjoitukset ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.

Yliopistokollegion puheenjohtaja Petri Koikkalaisen esitys henkilökuntatilaisuudessa.

Lisätietoja:
Rehtori Mauri Ylä-Kotola
Puhelin 0400 276 288
Sähköposti etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT