Uutiset 2015

Äärimmäisistä sääilmiöistä elämystuotteita

10.9.2015

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan koordinoimassa Äärisää-hankkeessa etsitään keinoja, joilla äärimmäisiä sääilmiöitä kuten kylmää, pimeää ja sumua voidaan hyödyntää muiden muassa elämysten tuottamisessa.

Hankkeessa tutkitaan sääilmiöihin liittyviä käytäntöjä ja kulttuurisia merkityksiä sekä äärimmäisten sääilmiöiden tarjoamia mahdollisuuksia teknologian uusille käyttötavoille. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan jo olemassa olevia sääilmiöitä hyödyntäviä esittämisen tapoja.

Kerättyyn tietoon perustuen hankkeessa kehitetään uusia elämystuotekonsepteja ja informaation esittämisen tapoja erilaisille luonnon ja sääilmiöiden muodostamille pinnoille.

Hankkeen tulokset tukevat uusien arktisten tuotteiden ja palveluiden luomista sekä olemassa olevien kehittämistä toimialoille, jotka ovat pohjoisessa Suomessa elinkeinoelämän kannalta merkittäviä.

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää muiden muassa suunniteltaessa ääriolosuhteisiin uutta teknologiaa ja palveluita. Yhteistyökumppanit ja muut sääilmiöiden tarjoamista mahdollisuuksista kiinnostuneet toimijat voivat kehittää eteenpäin hankkeessa esiin nostettuja tuoteaihioita.

Hankkeen koordinaattorina toimii Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Hulluporo Oy, Santapark Oy, Ranuan seudun matkailu Oy ja Metsähallituksen Ylä-Lapin luontokeskus Siida.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 150 000 euroa ja sen päärahoittaja on Tekes.

Lisätietoja:

Hankkeen vastuullinen johtaja: Professori Eija Timonen p. 0407286525
Projektipäällikkö: Tutkijatohtori Ismo Alakärppä p. 0407250189

LaY/Viestintä/OT