Uutiset 2015

Ossi-Matti Laaksamo palkittiin parhaasta sosiaalityön gradusta

26.2.2015

Lapin yliopiston sosiaalityön alumni Ossi-Matti Laaksamo on palkittu vuoden 2014 parhaasta sosiaalityön gradusta. Palkinnon myönsi Sosiaalityön tutkimuksen seura Turussa pidetyillä Sosiaalityön tutkimuksen päivillä.

ossi-laaksamo-web.jpg 

Laaksamo tarkasteli pro gradu -tutkielmassaan World of Warcraft -verkkoroolipelien osakulttuurisia piirteitä ja niiden yhteyttä sosiaalisaatioon. Laaksamon tutkielma nostaa esiin verkkoroolipelaamisen myönteisiä vaikutuksia: Pelien sosiaalinen potentiaali voi lisätä pelaajien hyvinvointia ja vahvistaa näiden yhteiskunnallisia siteitä ja yhteisöllisyyttä.

Gradupalkinnon perusteluiden mukaan Laaksamo osoittaa ansiokasta reflektio- ja harkintakykyä kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa sekä teoriaperustaisen tulkinnan merkitystä onnistuneessa tutkimuksessa.

– Tutkimus herättää pohtimaan osakulttuureihin liittyviä kysymyksiä sosiaalityön asiakkaiden ja meidän kaikkien sosiaalisen todellisuuden ymmärtämisessä. Osakulttuureilla on monesti tärkeä rooli hyvinvoinnissa ja elämän kokemisessa mielekkääksi ja palkitsevaksi, valitsijaraati toteaa.

Laaksamon graduohjaajina toimivat sosiaalityön yliopistonlehtori Ritva Linnakangas ja tilastotieteen yliopisto-opettaja Marianne Silén Lapin yliopistosta. Myös Lapin yliopiston sosiaalityön oppiainepooli palkitsi Laaksamon viime lukuvuoden parhaasta sosiaalityön gradusta.
Lisätietoja:

Ossi-Matti Laaksamo
p. 045 631 1414
ossilaaksamo(at)kapsi.fi


LaY/Viestintä/PS