Uutiset 2015

Japanissa linjataan arktista tutkimusta

28.4.2015

Lapin yliopiston tutkijoita on parhaillaan Japanissa arktista tutkimusta linjaavassa kansainvälisessä konferenssissa. Joka kymmenes vuosi järjestettävä konferenssi linjaa arktisen tutkimuksen tulevaisuutta.

Lapin yliopisto ja Arktinen keskus ovat mukana usean tutkijan voimin arktista tutkimusta suunnittelevassa konferenssissa (ICARP III) Japanin Toyamassa. Järjestyksessään kolmannen konferenssin teemana on avata arktisen tutkimuksen tulevaisuuden näköaloja. Tavoitteena on julkistaa yhteinen lausuma keskeisine teemoineen ja suosituksineen.

Arktisen tutkimuksen institutionalisointi aloitettiin noin 25 vuotta sitten. Tänään arktinen tutkimus on hyvin kansainvälistä ja laajaa kattaen kaikki mahdolliset tieteenalat. Professori Lassi Heinisen mukaan arktinen tutkimus on kuitenkin edelleen hajallaan ja pirstoutunutta sekä vailla selkeitä, yhteisesti määriteltyjä painopistealueita. Näin siitäkin huolimatta, vaikka ilmastonmuutos onkin noussut keskeiseen asemaan viimeisen vuosikymmenen aikana.

– Konferenssin suurimpana haasteena on määritellä tärkeimmät ja keskeisimmät kansainväliset tutkimusteemat. Oma ehdotukseni keskeiseksi tutkimuskysymykseksi on paikallisen ja globaalin välinen keskinäisriippuvuus, jota ei vielä tunneta riittävästi, toteaa konferenssiin osallistuva Lapin yliopiston professori Lassi Heininen.

Heininen on konferenssin ohjausryhmän jäsen Pohjoisen tutkimusfoorumin (NRF) puheenjohtajan ominaisuudessa.

Lisätietoja:
Lisätietoa konferenssista

Professori Lassi Heininen
Puhelin 040 484 4215
Lassi.Heininen (at) ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT