Uutiset 2015

Arktinen tapaaminen Arkangelissa

14.9.2015

Arkangelissa Venäjällä alkaa huomenna 15.9.2015 Arktisen neuvoston jäsen- ja tarkkailijamaiden sekä kansainvälisen akateemisen yhteisön edustajien korkean tason tapaaminen. Tapaamisen järjestää Venäjän federaation turvallisuusneuvosto ja sitä isännöi Pohjoinen federaatioyliopisto.

Tapaamiseen sisältyy myös tieteellinen konferenssi, jonka teemoja ovat arktisen alueen turvallisuus, kestävä kehitys, ympäristönsuojelu ja alkuperäiskansojen kulttuuri. Lapin yliopiston arktisen politiikan professori Lassi Heininen puhuu konferenssissa poliittisen vakauden ja kansainvälisen yhteistyön merkityksestä arktisen alueen turvallisuudelle ja kestävyydelle.

– Venäjän ja lännen välisistä jännitteistä ja sanktioista huolimatta on tärkeätä ylläpitää tieteellistä vuoropuhelua eri maiden välillä. Arktisessa akateemisessa yhteisössä tämä on varsin luontevaa ja melko helppoakin, koska maiden väliset yhteistyösuhteet ovat vahvat, professori Lassi Heininen toteaa.

Heininen pitää tapaamisen ajankohtaa varsin kiinnostavana Ukrainan kriisin ja Euroopassa parhaillaan tapahtuvan kansainvaelluksen vuoksi.

Arktisen neuvoston jäsen- ja tarkkailijamaiden vuotuinen tapaaminen on järjestetty Venäjällä jo neljänä vuonna peräkkäin. Akateemisen yhteisön edustajat ovat mukana tapaamisessa toista kertaa. Professori Heinisen lisäksi akateemiseen tapahtumaan osallistuu tänä vuonna Suomesta myös professori Kari Laine Oulun yliopistosta. Venäjältä tapahtumaan osallistuu useita apulaisministereitä sekä valtioin virastojen ja valtioyritysten johtajia.

Lisätietoja:
Heininen Lassi, professori/arktinen politiikka
Puhelin +358 40 484 4215
Sähköposti etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT

Tarkennus yllä olevaan uutiseen 14.9.2015 kello 15.07.

Kyseessä on siis Venäjän vuosittain järjestämä (epävirallinen) Arktisen neuvoston jäsenmaiden edustajien tapaaminen.  

LaY/Viestintä/OT