Uutiset 2015

Suomen Kulttuurirahasto myönsi apurahoja Lapin yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille

10.3.2015

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt tämän vuoden apurahoja Lapin yliopiston opiskelijoille, alumneille ja tutkijoille yhteensä 119 000 euroa.

Apurahat myönnettiin seuraavasti:

Tait. kand. Jussi-Pekka Ahonen, tait. maisteri Kalle-Pekka Alare ja kuva-artesaani Julia Riitijoki, sarjakuvaromaanin jatko-osien toteuttamiseen, yleisrahastosta 16 000 euroa.

Tait. maisteri Hanna Kanto, taiteelliseen työskentelyyn, kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apuraha, yleisrahastosta 24 000 euroa.

M.A. Afroja Khanam, kehitysprojekteista ja ilmastonmuutoksesta johtuvaa pakko-muuttoa ja siirtolaisuutta Bangladeshissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Paavo Koskisen rahastosta 24 000 euroa.

Yhteiskuntat. maisteri Sanna Kyyrä, pienyritysten tulevaisuustyöskentelyä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Vieno ja Reino A. Kivekkään rahastosta 24 000 euroa.

Graafinen suunnittelija Kasper Peltonen ja kuva-artesaani Henri Suhonen, Pelillisen hahmosuunnittelun perusteet -työpajan järjestämiseen, yleisrahastosta 3 000 euroa.

Kasvatust. maisteri Mari Salmela, laudaturylioppilaiden voimavaroja ja vahvuuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Godenhjelm-puolisoiden naissivistysrahastosta 24 000 euroa.

Yhteiskuntat. tohtori Sanna Valkonen ja työryhmä, Etnisten suhteiden ja muuttoliikkeen tutkimuksen päivien järjestämiseen, Annikki Orivuoren rahastosta 4 000 euroa.

Suomen Kulttuurirahasto jakoi tänä vuonna apurahoja kulttuuriin ja tieteeseen yhteensä 23 miljoonaa euroa. Hakemuksia tuli ennätysmäärä, 9 500, mutta apurahan sai vain 11 prosenttia hakijoista. Apurahat julkistettiin 27. helmikuutta Suomen Kulttuurirahaston vuosijuhlassa. Kaikki myönnetyt apurahat löytyvät täältä.


LaY/Viestintä/PS