Uutiset 2015

Kandipalautekysely muuttui jatkuvaksi

20.2.2015

Kandipalautekyselyn valtakunnallinen kampanjakierros toteutettiin 26.1.–14.2.2015 välisenä aikana syksyllä 2014 valmistuneille kandidaateille. Kysely lähetettiin 183:lle Lapin yliopistosta valmistuneelle kandidaatille, joista kyselyyn vastasi 130 valmistunutta. Lapin yliopiston vastausprosentti nousi siis reiluun 70 prosenttiin.

Kyselyyn osallistuneiden kesken arvottiin iPad, jonka voitti kasvatustieteen kandidaatti Jari-Pekka Eteläaho.

kandipalaute_WEB.jpg
Vararehtori Kaarina Määttä ojensi iPadin kandipalautekyselyn arvonnassa voittaneelle Jari-Pekka Eteläaholle. Kuva: Irma Varrio

Valtakunnallinen kandipalautekysely muuttui jatkuvaksi tämän vuoden alusta alkaen. Tämä tarkoittaa, että kandipalautekysely lähetetään kandidaateille pian valmistumisen jälkeen. Kyselyllä kerätään tietoa kandidaatintutkinnon suorittaneiden opintomenestyksestä ja opintojen sujumisesta sekä tyytyväisyydestä yliopistoonsa. Kandikyselyyn vastanneiden kesken tullaan jatkossakin arpomaan iPad kaksi kertaa lukuvuodessa.

Kandipalautetta hyödynnetään moni eri tavoin. Lapin yliopisto tulee käyttämään kandipalautteen tuloksia opetuksen laadun ja parempien toimintatapojen kehittämisessä. Se on arvokasta myös taloudellisten resurssien turvaamiseksi yliopistossamme. Yliopistoille jaettavasta perusrahoituksesta 3 prosenttia osoitetaan tämän opiskelijapalautteen perusteella.

Kandipalautteella tuotetaan vertailevaa tietoa myös eri yliopistoista. Kandipalautekysely on opiskelijalle myös itsearvioinnin väline: hän voi arvioida omaa opiskeluaan ja sen kehittämistä maisterivaiheessa yhdessä opettajatuutorinsa kanssa.

Lisätietoja:

Kaarina Määttä
Vararehtori
p. 0400 796 480
kaarina.maatta(at)ulapland.fi

Hanna Marttiini
Koordinaattori
p. 0400 187 242
hanna.marttiini(at)ulapland.fi


LaY/Viestintä/PS