Uutiset 2015

Poroyhteisöjen yhteisöllisyyden tutkimiseen MMM:ltä rahoitus

6.3.2015

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on myöntänyt Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa käynnistyvälle Yhteisöllisyys poronhoidon muutoksen voimavarana -tutkimushankkeelle 174 000 euron rahoituksen. Kolmivuotinen tutkimus toteutetaan sosiaalityön oppiaineessa vuosien 2015–2018 aikana.

Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää, miten porohoidon muutokset ja murrokset vaikuttavat poroyhteisöjen yhteisöllisyyden muuttumiseen ja kehittymiseen työ- ja elämäntapa- sekä kulttuuriyhteisöinä. Kiinnostuksen kohteena on muun muassa se, mitä mahdollisuuksia uudenlaiset yhteisöllisyyden muodot ja tavat voisivat tuoda poronhoidon selviytymismahdollisuuksiin.

Tutkimuksessa haastatellaan valituilta alueilta poronhoitoa harjoittavia henkilöitä ja perheitä sekä paliskuntien poroisäntiä. Tutkimushankkeen johtajana toimii professori Anneli Pohjola ja ohjaajana yliopistonlehtori Marjo Romakkaniemi.

Tutkimus liittyy Lapin yliopiston sosiaalityön opetus- ja tutkimuskeskuksessa meneillään olevaan Poroperheiden sosiaalinen ja taloudellinen selviytyminen elinkeinollisessa ja yhteisöllisessä murroksessa -tutkimushankkeeseen sekä aiemmin toteutettuun Poronhoitajien kriisiapujärjestelmää koskevaan selvitykseen.

Tutkimusrahoitus myönnettiin hankkeelle Maatalouden kehittämisrahaston vuoden 2015 luontaiselinkeinojen ja porotalouden kehittämistoimintaa koskeviin tutkimuksiin varatusta määrärahasta.


Lisätietoja:

Pirjo Oinas
Tutkija
Lapin yliopisto
p. 040 524 1946
pirjo.oinas(at)ulapland.fi


LaY/Viestintä/PS