Uutiset 2015

Väitös: Mobiiliteknologia tuo näyttämötaiteen ulos oopperataloista

21.1.2015

Mobiili ajattelutapa ja mobiiliteknologiat tuovat oopperataiteen ulos oopperataloista. Tekijöiden, esiintyjien ja yleisön jäsenten välinen dynamiikka määrittyy hybrideillä näyttämöillä osallistavan, teosta muovaavan luovan toiminnan kautta, ilmenee TaM Jaakko Nousiaisen tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Länsimainen oopperataide on kautta historiansa ollut esitysteknologioista riippuvainen taidemuoto. Tästä kytköksestä johtuen se on tyypillisesti omaksunut kunkin aikakauden mukanaan tuomia esitysteknologioita osaksi ilmaisukieltään aina teatteriköysistöillä liikuteltavista kaksiulotteisista kulissimaalauksista digitaalisiin 3D-projektioihin. Mutta mitä tapahtuu, kun ooppera siirtyy mobiilin jakelualustan ja -teknologioiden piiriin?

Ohjaaja ja käsikirjoittaja Jaakko Nousiainen tutkii väitöksessään Expanding opera into mobile media mobiilin ajattelutavan ja mobiiliteknologioiden vaikutusta orastavan, digitaaliseksi oopperaksi nimetyn oopperamuodon alueella. Väitöksen taiteellisen osion muodostaa kokeellinen, mobiilipäätelaitteiden kautta jaettavaksi toteutettu, Miika Hyytiäisen säveltämä ooppera Omnivore (2012), jonka ohjaajana ja libretistinä Nousiainen toimi. Teokseen voi tutustua Omnivore-oopperan verkkosivuilla.


Oopperaohjaajan laajentuva työnkuva

Mobiilin ajattelumallin kautta oopperaohjaajan työnkuva laajentuu digitaalisten suunnittelutaitojen alueelle. Erityisesti mobiilikäyttöliitymien ja -applikaatioiden vuorovaikutusmallien sekä käyttökokemuksen suunnittelu korostuvat uusina osaamisalueina.

– Mobiilialustan suunnittelun lainalaisuuksien hallinta liittyy suoraan osaksi oopperan tekemisen ydinaluetta, Jaakko Nousiainen kertoo.

Käytännössä tämä nostaa mediakäsikirjoituksen ohjaustyön keskeiseksi lähtökohdaksi musiikin ja tekstin rinnalle. Kehitys myös tuo työryhmään mediaosaajia, joiden asiantuntemuksen ja prosessien yhdistäminen osaksi oopperan monisäikeistä luovaa toimintaa vaatii tuekseen uusia sisällöllisesti ohjautuvia tekemisen malleja.


Hybridinäyttämö on ajasta ja paikasta riippumaton

Mobiilit päätelaitteet ja teknologiat mahdollistavat myös hybridien oopperanäyttämöiden syntymisen. Hybridinäyttämö voi aktualisoitua paikasta ja ajasta riippumatta, ja se rakentuu sekä mobiiliteknologioiden ja -käyttöliittymien kautta aktivoituvan virtuaalisen ulottuvuuden että reaalimaailman elementeistä.

– Mobiilius korostaa vapaata liikkumista, paikkatietoisuutta sekä reaaliaikaista viestintää. Tästä lähtökohdasta oopperaesityksiä voidaan ajatella hybridin näyttämön tapahtumina, joissa teoksen tekijöiden, esiintyjien ja yleisön jäsenten välinen keskinäinen dynamiikkaa määrittyy osallistavan tekemisen kautta. Teoksen dramaturginen päätöksenteko voi olla jaettua toimijoiden kesken erikseen sovituilla tavoilla, Jaakko Nousiainen selventää.


Tietoja väitöstilaisuudesta:

TaM Jaakko Nousiaisen väitöstutkimus Expanding opera into mobile media tarkastetaan taiteiden tiedekunnassa torstaina 29. tammikuuta 2015 klo 15.00 alkaen Lapin yliopiston Eelin salissa (LS19), Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä toimii professori Mauri Kaipainen Södertörnin yliopistosta Ruotsista ja kustoksena professori Eija Timonen Lapin yliopistosta. Tervetuloa!


Taustatietoja väittelijästä:

TaM Jaakko Nousiainen (s. 7.1.1969 Pellossa) on vapaa taitelija, ohjaaja ja käsikirjoittaja, jonka musiikkiteatteri- ja oopperaohjauksia on nähty Suomen lisäksi myös Saksassa, Englannissa ja Japanissa. Nousiainen on kirjoittanut ylioppilaaksi Pellon lukiosta vuonna 1987, ja hän on valmistunut taiteen maisteriksi Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen laitokselta vuonna 1989. Aikaisemmin urallaan Nousiainen on toiminut keskeisesti myös äänitaiteen alueella. Lisäksi hän on työskennellyt suunnittelu-, kehitys- ja johtotehtävissä internet- sekä mobiilisisältöjen alueella mm. Yleisradiossa.


Lisätietoja:

Jaakko Nousiainen
jaakko (at) jaakkonousiainen.net
p. 041 495 3281
jaakkonousiainen.net
omnivoretheopera.net


Lehdistökappaleet väitöskirjasta ovat saatavissa Lapin yliopiston viestintäpalveluista: tiedotus (at) ulapland.fi.


Julkaisun tiedot:

Jaakko Nousiainen: Expanding opera into mobile media. Acta Universitatis Lapponiensis 294. Pohjolan Painotuote, Rovaniemi 2015. ISBN 978-952-93-4980-7. Sähköinen: Acta Universitatis Lapponiensis 162. ISBN 978-952-93-4981-4.

LaY/Viestintä/RJ