Uutiset 2015

Psykologian professori Juha Perttula 1964–2015

31.8.2015

Lapin yliopiston psykologian professori Juha Perttula menehtyi 30.8.2015 vaikean sairauden murtamana.

Juha Perttula suoritti Jyväskylän yliopistossa psykologian kandidaatin tutkinnon vuonna 1991, psykologian lisensiaatin tutkinnon 1994 ja psykologian tohtorin tutkinnon 1998.

Työuransa alussa Juha Perttula toimi psykologina Etelä-Pohjanmaalla sekä tutkimus- ja opetustehtävissä Jyväskylän yliopistossa. Lapin yliopiston palvelukseen hän tuli vuonna 1997. Hän toimi psykologian apulaisprofessorina yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa vuosina 1997–1998 ja psykologian professorina vuodesta 1998 lähtien. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanina hän toimi vuosina 2006–2014.

Juha Perttulaa jäivät kaipaamaan puoliso, ystävät, työtoverit ja opiskelijat.

Lapin yliopisto suruliputtaa pitkäaikaisen työntekijänsä muistoksi tiistaina 1.9.2015.


LaY/Viestintä/SV