Uutiset 2015

Rahoitusta oppimateriaalituotantoon

5.6.2015

Sisustus- ja tekstiilimuotoilun yliopisto-opettaja Emmi Harjuniemi ja yliopistonlehtori Piia Pyrstöjärvi ovat saaneet 5000 euron stipendin E-tekstiilien suunnitteluun ja valmistukseen keskittyvän oppimateriaalin tuottamiseen.

E-tekstiilien suunnittelua ja valmistusta tukeva oppimateriaali avaa tekstiilien suunnittelua uuden teknologian ja ohjelmoinnin näkökulmasta.

– Selvitämme, miten perinteisiä tekstiilimateriaaleja ja -menetelmiä voidaan kehittää uudenlaisiksi, innovatiivisiksi e-tekstiileiksi uuden teknologian ja ohjelmoinnin avulla.

Erityistä huomioita kiinnitämme muotoiluun ja esteettisiin seikkoihin, Piia Pyrstöjärvi sanoo.

Tekstiili ja Muoti ry:n stipendiohjelma tukee alaa hyödyttävää tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä opinnäytetöitä ja jatko-opiskelua. Tämän vuoden valinnoissa painotettiin aihealueita, jotka liittyvät tekstiili- ja vaatetusalan innovaatioihin, uusiin raaka-aineisiin, kestävän kehityksen vaatimuksiin ja toimialaa koskettaviin kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin.

Lisätietoja:
Piia Pyrstöjärvi, piia.pyrstojarvi(at)ulapland.fi
Emmi Harjuniemi, emmi.harjuniemi(at)ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT