Uutiset 2016
 
huttu-ukon_jaljilla.jpg

Matkailuympäristöjä kehitetään ympäristötaiteen avulla

1.12.2016

Lapin yliopiston taiteteiden tiedekunta, Lapin taiteilijaseura ja neljä lappilaista matkailualan yritystä ovat aloittaneet hankkeen, jossa matkailuympäristöjä ja -tuotteita kehitetään ympäristötaiteen avulla.

Ympäristötaidetta matkailun alueille (YMA) -hankkeen tavoitteena on lisätä ympäristötaiteen käyttöä matkailukohteissa. Neljä työryhmää suunnittelee mukana olevien yritysten kanssa ympäristötaidetta hyödyntävän kokonaisuuden kullekin yritykselle. Samalla etsitään uusia keinoja ympäristötaiteen hyödyntämiseksi matkailun kehittämisessä.

– Ympäristötaidesuunnitelmissa tullaan huomioimaan kestävän kehityksen periaatteet sekä paikalliskulttuuri, perinne ja paikalliset voimavarat, hankkeen vastuullinen johtaja Timo Jokela sanoo.

Hankkeessa toimitaan työryhmissä, joissa ovat mukana suunnittelun kohteena olevan yrityksen edustaja matkailualan asiantuntijana, suunnittelija/taiteilija sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan asiantuntijat.

– Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa yhteistoiminnan tavoista taiteen ja matkailun kesken. Työryhmien suunnitelmista, suunnittelutyöstä ja yhteistoiminnan kokemuksista tullaan kokoamaan julkaisu, jotta myös muut alan yrittäjät voisivat hyödyntää ympäristötaidetta matkailualan kehittämisessä, Jokela sanoo.

Lapin taiteilijaseura kehittää hankkeessa digitaalista palvelukonseptia ympäristötaiteen tavoitettavuuden ja tunnettavuuden lisäämiseksi.

– Hankkeessa kehitettävän Taiteen Paikannin -mobiilipalvelun avulla yleisö voi saada taustatietoa ympäristötaideteoksista. Sovellus hyödyntää sosiaalisen median periaatteita eli käyttäjät voivat kommentoida teoksia kertoen niistä lisää tai jakaa omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan teosten äärellä, Lapin taiteilijaseuran puheenjohtaja Maria Huhmarniemi sanoo.

Vastuullisena johtajana hankkeessa toimii professori, dekaani Timo Jokela ja projektipäällikkönä Christa Haataja. Hankkeen yritysyhteistyökumppanit ovat Snowflake Oy (Arctic SnowHotel), Hullu Poro Oy, Kakslauttanen Arctic Resort Oy ja Ranuan Seudun Matkailu Oy (Ranua Zoo).

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja tuen sille on myöntänyt Lapin Liitto. Hanke kestää 31.7.2018 saakka ja sen budjetti on suuruudeltaan 292 921 euroa.

Teoskuva: Huttu-Ukon jäljillä -ympäristötaideteos Pyhällä

Lisätietoja:
Vastuullinen johtaja
Timo (at) Jokela
Projektipäälikkö
Christa (at) Haataja

LY/Viestintä/OT