Uutiset 2017
 
Uutinen, kuvituskuva 2

Arktisen yliopiston temaattinen verkosto Teacher Education for Social Justice and Diversity in Education on Suomen ensimmäinen UNESCO UNITWIN -ohjelmaan kuuluva yliopistoverkosto

14.12.2017

UNESCO on hyväksynyt UNITWIN-verkostoon Arktisen yliopiston (UArctic) temaattisen verkoston Teacher Education for Social Justice and Diversity in Education (Koulutuksen sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja monimuotoisuuteen tähtäävä opettajankoulutus), jota johtaa Lapin yliopisto. Sopimuksen tultua voimaan se on Suomen ensimmäinen UNITWIN-verkosto.

Verkostoa johtaa Lapin yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan dekaani, professori Tuija Turunen ja siihen kuuluu 19 UArcticin oppilaitosta. "UNESCO UNITWIN -verkosto jatkaa ja laajentaa kansainvälisesti arvokasta yhteistyötä, joka aloitettiin jo UArcticin temaattisessa verkostossa sekä Arktisen neuvoston kestävän kehityksen työryhmän projektissa.

Verkoston tavoitteena on tuoda esiin keinoja, joiden avulla lisätään tietoa opettajan työstä ja tuodaan esiin, millä tavoin ennen työelämää ja työelämän aikana hankittu opettajankoulutus voi auttaa opettajia rakentamaan kestävää tulevaisuutta", Turunen sanoo.

Syyskuussa 2017 UArctic hyväksyttiin UNESCOn yhteistyökumppaniksi, ja uuden UNITWIN-verkoston perustaminen poikii konkreettisia yliopistojen välisiä kumppanuuksia osana UArcticin laajempaa yhteistyötä UNESCOn kanssa. UNESCOn Chairs-ohjelman yhteydessä UNITWIN (korkeakoulujen kansainvälistymisohjelma) luotiin edistämään tutkimusta, koulutusta ja ohjelmakehitystä kaikilla UNESCOn vahvuusalueilla muodostamalla korkeakouluverkostoja ja vahvistamalla kansainvälistä korkeakoulujen välistä yhteistyötä.

Tällä hetkellä UNESCOlla on 44 UNITWIN-verkostoa, jotka UArcticin temaattisten verkostojen tavoin auttavat korkeakouluja “jakamaan sekä inhimillisiä että materiaalisia resursseja, jotta ne voivat vastata ajan haasteisiin ja edistää kunkin maan yhteiskunnallista kehitystä”. UNITWIN/UNESCO Chairs -ohjelmasta löytyy lisätietoa osoitteessa https://en.unesco.org/unitwin-unesco-chairs-programme.

Arktinen yliopisto (University of the Arctic / UArctic) on yhteistyöverkosto, johon kuuluu yliopistoja, ammattikorkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja muita pohjoisiin asioihin keskittyviä koulutus- ja tutkimuslaitoksia. Se kokoaa ja vahvistaa yhteisiä resursseja ja yhteistyöverkostoja, jotta jäsenyliopistot voivat toimia tehokkaammin sidosryhmiensä ja alueittensa hyväksi. Koulutus-, tutkimus- ja kampanjointiyhteistyön avulla UArctic kehittää pohjoisten alueiden inhimillistä kapasiteettia, tukee elinvoimaisia yhteisöjä ja kestäviä talouksia sekä muodostaa globaaleja kumppanuuksia (www.uarctic.org).

Rovaniemellä sijaitseva Lapin yliopisto on kansainvälinen, monitieteellinen yliopisto, jonka vahvuuksiin kuuluvat muun muassa arktiset asiat ja matkailuntutkimus. Tutkimukseen perustuvan yliopistomme opetus- ja tutkimusresurssit tarjoavat opiskelijoille ja tutkijoille korkeatasoiseen tieteelliseen työympäristön perustutkinto-opinnoista aina väitöskirjatasolle asti arktisuuden, matkailun, taiteen ja muotoilun, kasvatustieteen ja yhteiskuntatieteiden aloilla. Arktinen keskus on kansainvälisesti arvostettu huippuyksikkö, jonka tutkimus keskittyy ihmisten ja ympäristön välisiin vuorovaikutuksiin arktisella alueella (www.ulapland.fi).

Lisätietoa:

Tri Tuija Turunen, dosentti
Dekaani, professori, opettajankoulutus
Lapin yliopisto, kasvatustieteen tiedekunta
PL 122
96101 Rovaniemi
Puh. 040 484 4124
Sähköposti: tuija.turunen@ulapland.fi tturunen@csu.edu.au

LaY/Viestintä & kielikeskus/J-EK & AT