Uutiset 2017
 
Uutinen, kuvituskuva 1

Timo Toikko sosiaalityön, erityisesti hyvinvoinnin ja palvelupolitiikan, professoriksi

20.12.2017

Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola on ottanut YTT, dosentti Timo Toikko sosiaalityön, erityisesti hyvinvoinnin ja palvelupolitiikan, professorin tehtävään yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan 1.1.2018 lukien.

Timo Toikko on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 1991, lisensiaatiksi vuonna 1996 ja yhteiskuntatieteiden tohtoriksi vuonna 2001.

Toikko on aiemmin toiminut yliopettajana Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ja hän on käsitellyt tutkimuksissaan ajankohtaisia sosiaalipalveluiden kehitystrendejä, sekä sosiaalityön oppihistoriaa.

Lisätietoja:

Rehtori Mauri Ylä-Kotola
0400-276 288