Uutiset 2017
 

Sovitteluopintoja tarjolla Lapin yliopistossa

15.12.2017

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan, Oulun yliopiston Giellagas-instituutin, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkoston yhteistyönä toteutettavat sovitteluopinnot alkavat helmikuussa 2018

Opintojen tavoitteena on tarjota työkaluja paikallisten kiistojen ratkaisuun ja voimauttaa osallistujia muuntamaan konflikteja rauhanomaisin keinoin. Lähtökohtana on konfliktinratkaisun suuntaus, jossa ulkopuolisten sijaan osalliset itse toimivat sovittelijoina ja sisäpiirin välittäjinä.

Sovitteluopintojen erityisenä huomiona ovat kulttuuriin, identiteettiin, maankäyttöön ja elinkeinoihin liittyvät konfliktit pohjoisissa oloissa sekä saamelaisten asemaan vaikuttavan lainsäädännön aiheuttamat ristiriidat. Kurssi täydentää paikallisesti Suomen valtion ja saamelaiskäräjien mahdollisesti syksyllä käynnistyvää sovintoprossia. Opintojen kautta pohjoiseen syntyy pysyvää sovitteluosaamista.
Opintojen järjestämisen ja paikallisesta sovittelusta saatavien kokemusten myötä on mahdollista edelleen kehittää yhteisösovittelun malli, jota voidaan hyödyntää kansainvälisesti alkuperäiskansoihin liittyvissä paikallisissa konflikteissa. Sovittelukokemusta saaneet henkilöt voisivat tukea myös muissa maissa tapahtuvia sovintoprosesseja.

Opintosisältöjen suunnittelua ja toteutusta tukee YK:n mandaatilla toimiva Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkosto. Verkosto neuvottelee Yhdysvalloissa Princetonin ja Columbian yliopistojen kanssa rauhanvälityksen ja sovintotyön osaamiskeskuksen perustamisesta. Tulevaisuudessa opintojen ympärille voisi muodostua vastaava, paikalliskonflikteihin ja alkuperäiskansoihin liittyvän sovittelun globaali osaamiskeskus.

Lapin yliopistolla on omien strategisten painotustensa, kuten alkuperäiskansojen ja saamentutkimuksen vuoksi luonteva ja keskeinen rooli opintokokonaisuuden toteuttamisessa.

Kurssille ovat tervetulleita kaikki yliopiston opiskelijat, jatko-opiskelijat sekä saamelais- ja paikallisyhteisöjen toimijat.

Opetus alkaa 2018 helmikuussa ja päättyy elokuussa 2018 ja se järjestetään sekä lähi- että etäopetuksena. Lähiopetus järjestetään Rovaniemellä ja Inarissa. Kurssikokonaisuus koostuu kolmesta 5 opintopisteen kurssista edeten teorioista erityiskysymyksiin ja käytäntöön. Viimeiselle opintojaksolle tulee hakea erikseen määriteltynä ajankohtana ja sinne valitaan 15-20 opiskelijaa.

Katso kurssin aikataulu ja toteutusmuodot