Uutiset 2017
 
kuva: HY/Linda Tammisto
Kuva: HY/Linda Tammisto.

Lapin yliopistolle valittiin uusi hallitus

15.12.2017

Lapin yliopiston yliopistokollegio on kokouksessaan 12. joulukuuta vahvistanut Lapin yliopistolle uuden hallituksen toimikaudelle 1.1.2018–31.12.2020. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa torstaina 14.12. Lapin yliopiston hallituksen puheenjohtajaksi valittiin professori Hannele Niemi ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Keijo Posio.

Hallituksen puheenjohtajana aloittava kasvatustieteen professori Hannele Niemi on toiminut Helsingin yliopiston ensimmäisenä vararehtorina vuosina 2003–2008 ja 2008–2009. Niemi on ollut mukana monissa kansainväliseen opetukseen ja oppimiseen liittyvissä hankkeissa tutkijana tai johtajana sekä asiantuntijana EU:n komissiolle ja OECD:lle. Varapuheenjohtajaksi valittu KTM Keijo Posio on toiminut vuodesta 2015 alkaen Pohjolan Osuuspankin toimitusjohtajana.

Hallituksen ulkopuoliset jäsenet ovat professori Hannele Niemi, Helsingin yliopisto, toimitusjohtaja Keijo Posio, Pohjolan Osuuspankki, Film commissioner Liisa Holmberg, International Sámi Film Institute, yhteiskuntasuhteiden johtaja, professori Olli Kangas, Kansaneläkelaitos ja hallituksen puheenjohtaja Miia Porkkala, Aho Group Oy

Lapin yliopiston professoreita hallituksessa edustavat teollisen muotoilun professori Jonna Häkkilä taiteiden tiedekunnasta ja apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä oikeustieteiden tiedekunnasta.

Lapin yliopiston tutkijoita, opettajia ja muuta henkilöstöä hallituksessa edustavat politiikkatieteiden yliopistonlehtori Tapio Nykänen yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta ja IT-suunnittelija Lauri Sievistö IT-palveluista.

Opiskelijoita hallituksessa edustavat yhteiskuntatieteiden ylioppilas Matias Kassala yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta ja yhteiskuntatieteiden ylioppilas Iida Nevasalmi yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta. Opiskelijajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Lapin yliopiston hallituksessa on 11 jäsentä, joista viisi tulee yliopistoyhteisön ulkopuolelta ja kuusi yliopiston sisältä. Jäsenistä kymmenen on uusia, ja hallitus on naisenemmistöinen.

Yliopiston henkilökuntaa edustavat jäsenet valittiin yliopiston sisäisillä vaaleilla marraskuussa. Hallituksen opiskelijajäsenet valitsi Lapin yliopiston ylioppilaskunta ja yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopistokollegio.

Lisätietoja:

Lapin yliopiston rehtori
Mauri Ylä-Kotola
0400 276 288

LUC/Viestintä/J-EK