Uutiset 2018
uutiskuva_3.jpg

Lapin yliopisto osaksi UNESCO:n ja YK:n alkuperäiskansojen kielten juhlavuotta

20.11.2018

Lapin yliopisto on liittynyt osaksi UNESCO:n ja YK:n organisoimaa alkuperäiskansojen kielten juhlavuotta 2019 (The International Year of Indigenous Languages IY2019). Juhlavuoden tavoitteena on tuoda esille maailman alkuperäiskansojen kieliä ja niiden usein uhanalaista tilannetta, sekä lisätä yleistä tietoisuutta kielistä. Teemavuoden tavoitteena on myös edistää ja kehittää alkuperäiskielien elinvoimaisuutta.

Juhlavuoden kunniaksi on Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa suunnitteilla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa mm. saamen kieliin liittyviä yhteisöllisiä tapahtumia.

Lapin yliopiston alkuperäiskansojen kielten juhlavuoteen liittyviä aktiviteetteja järjestetään lisäksi yhteistyössä kansainvälisten UNITWIN/UNESCO- sekä UArctic-verkostojen kanssa. Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta johtaa alkukesällä 2018 perustettua UNESCO:n UNITWIN opettajankoulutuksen kansainvälistä verkostoa sekä UArctic opettajankoulutuksen temaattista verkostoa. Verkostojen toimintaa voi seurata verkkosivuilla https://www.ulapland.fi/uatn.

Lapin yliopisto on profiloitunut arktisena yliopistona, jossa on huippuosaamista saamen kielten sekä saamen- ja alkuperäiskansatutkimuksen aloilla. Liittymällä osaksi UNESCO:n ja YK:n alkuperäiskansojen kielten juhlavuotta Lapin yliopisto on mukana tukemassa alkuperäiskansojen kielten elvytystä ja niiden kestävää tulevaisuutta.

Lisätietoja:

Erika Katjaana Sarivaara
Saamen kielen ja kulttuurin yliopistonlehtori
erika.sarivaara@ulapland.fi 

Janette Peltokorpi
projektikoordinaattori
UArctic Thematic Network on Teacher Education
UNITWIN/UNESCO Network on Teacher Education
janette.peltokorpi@ulapland.fi

https://www.ulapland.fi/uatn

https://en.iyil2019.org/