Uutiset 2018
Uutinen, kuvituskuva 1

HARKKA –projektille rahoitusta

26.11.2018

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan mediapedagogiikkakeskus on mukana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa HARKKA (Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä) -projektissa. Projektin tarkoituksena on kehittää terveysalan koulutuksessa vaadittavia harjoitteluympäristöjä ja –käytäntöjä.

HARKKA-projektissa kartoitetaan ja arvioidaan nykyisiä ja tulevia harjoitteluympäristöjä yhteistyössä opiskelijoiden ja alan toimijoiden kanssa sekä toteutetaan pilotteja. Lisäksi projektissa kehitetään moniammatillista yhteistyötä ja harjoittelun ohjausta. Projektin tausta-ajatuksena on varmistaa jokaisen opiskelijan mahdollisuus opetussuunnitelman mukaiseen opiskeluun ja siihen liittyvään pakolliseen harjoitteluun. Korkeakoulujen vastuulla on koulutuksen laatu ja osaamisvaatimukset, varmistamalla riittävät harjoittelumahdollisuudet opiskelijoiden sujuvaan opiskeluun ja työelämään siirtyminen. Alueelliset erot, kehittyvät hoito- ja palvelukäytännöt sekä väestön muuttuvat terveys- ja hyvinvointitarpeet tuovat haasteita oppimiseen ja osuvien harjoittelumahdollisuuksien ja -ympäristöjen varmistamiseen.

Hankkeen osatoteuttajia ovat Kajaanin, Lapin, Lahden, Savonian ja Tampereen ammattikorkeakoulut sekä Lapin ja Oulun yliopistot. Yhteistyössä kehitetään koko maata koskeva toimintamalli terveysalan opiskelijoiden kliinisten ja moniammatillisten taitojen harjoitteluun autenttisissa, simuloiduissa ja digitaalisissa harjoitteluympäristöissä. Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää kaikki kansalliset ja myös kansainväliset terveysalan korkeakoulut.

HARKKA –Projektia (2018-2021) rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kansallinen ESR-ohjelma.

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori Tuulikki Keskitalo
p. 040 352 4432
etunimi.sukunimi@ulapland.fi