Uutiset 2018
Uutinen, kuvituskuva 2

Lapin yliopistolle jatkuvan oppimisen strategiarahoitusta yli miljoona euroa

28.11.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätöksen jatkuvan oppimisen strategiarahoituksen myöntämisestä Lapin yliopistolle vuosille 2018-2019. Strategiarahoitus on suuruudeltaan 1 100000 euroa.

- Saatu rahoitus tukee Lapin yliopistossa suunniteltua jatkuvan oppimisen toimintamallia. Sen mukaan Lapin yliopisto tulee vahvistamaan yhteistyötä erityisesti Pohjois-Suomen oppilaitosten, Lapin ammattikorkeakoulun ja aluekehitysviranomaisten ja työelämän kanssa uudistaen koulutusta sekä ennakoiden koulutus- ja osaamistarpeita, toteaa vararehtori Kaarina Määttä.

Jatkuvan oppimisen toteutumiseksi Lapin yliopistossa pyritään luomaan uusia pedagogisia ratkaisuja, joissa korostuvat yhtäältä oppimaan oppimisen ja jatkuvan oppimisen arvostaminen ja sen arvon sisäistäminen kouluportaiden alusta saakka sekä toisaalta koulutuksen saavutettavuuden ja koulutustarjonnan edistäminen sekä vahva digitalisaation edistäminen, erityisesti Lapin yliopiston vahvuusalueilla. Näitä ovat matkailuala, palvelumuotoilu ja julkisen palvelurakenteen (sosiaaliala, kasvatusala, aluehallinto) muutoksen hallinnan ja johtamisen teemat.

Jatkuvan oppimisen palvelumallissa selkeytetään eri koulutusmuotojen (tutkintokoulutus, täydennyskoulutus, avoin yliopisto-opetus, erikoistumiskoulutus) välistä suhdetta. Tärkeää on työelämä- ja opiskelijalähtöisyys sekä opintojen ohjaus. Vahvuutemme on Lapin korkeakoulukonserni ottaen huomion myös sen aikuiskoulutus sekä maakuntakorkeakoulutoiminta ja täydennyskoulutus.

Jatkuva oppiminen tulee olemaan tärkeä uuden rahoitusmallin indikaattori.

Nyt tehtyä jatkuvan oppimisen strategiarahoituksen jakoa valmisteltiin prosessissa, joka käynnistyi opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön laatimalla osaamisalojen tarvekartoituksella. Yliopistojen elokuussa tekemiä esityksiä käsiteltiin syyskuussa ja niitä jatkokehitettiin OKM:stä saadun palautteen perusteella syys-lokakuussa 2018.

Lisätietoja

Vararehtori
Kaarina Määttä
kaarina.maatta@ulapland.fi

LaY/Viestintä/J-EK