Uutiset 2018
MoniperusteinenSyrjintä.jpg

Saamelaiset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt sekä vammaiset henkilöt kohtaavat moniperustaista syrjintää

2.3.2018

Saamelaiselle henkilölle vammaisuus tai seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluminen voi aiheuttaa erityisiä moniperustaisen syrjinnän kokemuksia. Saamelaisvähemmistön sisäisten vähemmistöjen tilannetta voitaisiin edistää Suomessa esimerkiksi lisäämällä tietoa, muuttamalla lainsäädäntöä, tekemällä työtä asenneilmapiiriin parantamiseksi ja kehittämällä kohdennettuja sosiaali- ja terveyspalveluita.

Tiedot käyvät ilmi tutkimusraportista, joka toteutettiin osana Lapin yliopiston Arktisen keskuksen Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin hanketta. Tutkimuksessa keskityttiin kahteen hyvin erilaiseen saamelaisten sisäiseen vähemmistöryhmään Suomessa: vammaisiin henkilöihin sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin itsensä identifioiviin saamelaisiin henkilöihin. Koska molemmat kuuluvat useampaan vähemmistöryhmään suomalaisessa yhteiskunnassa, niihin itsensä identifioivilla henkilöillä on riski joutua moniperustaisen syrjinnän kohteeksi. Tutkimus osoittaa, että molempien vähemmistöryhmien edustajat kohtaavat arjessaan syrjintää eri muodoissa sekä eri tahoilta, niin ulko- kuin sisäryhmissäkin.

Sekä vammaisten henkilöiden että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien edistäminen on nostettu vahvasti esille Suomen ihmisoikeuspolitiikassa, mutta tutkimus osoittaa, että lainsäädännöllisiä muutoksia tarvitaan edelleen edellä mainittujen vähemmistöryhmien oikeudellisen aseman parantamiseksi. Erityisesti tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota siihen, miten saamelaisten oikeudet sekä alkuperäiskansana että etnisenä vähemmistönä risteävät vammaisten henkilöiden tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien kanssa. Lisäksi tarkasteltiin kyseisiä vähemmistöryhmiä koskettavien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten suhdetta Suomen kansalliseen lainsäädäntöön sekä Suomen kansallisia velvoitteita esimerkiksi YK:n vammaisten henkilöiden yleissopimuksen ja YK:n alkuperäiskansojen julistuksen puitteissa.

Tulokset on koottu tutkimusraporttiin, joka on julkaistu suomeksi, pohjoissaameksi ja englanniksi. ”Vähemmistöjen sisäisten vähemmistöjen ihmisoikeudet ja moniperustainen syrjintä: Saamelaiset vammaiset henkilöt ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt” -hanketta rahoitti ja Suomen ulkoministeriön ihmisoikeuspolitiikan yksikkö. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi yliopistotutkija, OTT Leena Heinämäki, joka on myös kirjoittanut raportin oikeustieteellisen osion. Tutkijana hankkeessa toimi YTM Laura Olsén. Lisäksi hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen on osallistunut tutkimusassistentti Assi Harkoma.

Lisätietoja:

 
Raportti suomeksi ja pohjoissaameksi: http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63084
Raportti englanniksi: http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63142

Tutkija Laura Olsén
Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
040 484 4277, laura.olsen(at)ulapland.fi

Yliopistotutkija Leena Heinämäki
Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
040 484 4280, leena.heinamaki(at)ulapland.fi


LaY/AK/JW&LO