Uutiset 2018
Uutinen, kuvituskuva 2

Lapin yliopiston sosiaalityön opiskelijalle tunnustusta opinnäytetyö-kilpailussa

20.11.2018

Rajapinta ry on palkinnut 15–16.11. järjestetyillä Rajapintapäivillä kaksi opinnäytetyötä. Toinen palkituista on Lapin yliopiston eSosiaalityön maisterikoulutuksesta keväällä 2018 yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistunut Susi Salovaara.

Salovaaran pro gradu -tutkielman otsikko on ”Tietojärjestelmät osana lastensuojelun tiedonmuodostusta”. Tutkielmassaan Salovaara analysoi kirjallisuuskatsauksen menetelmää soveltaen kansainvälisiä tutkimusartikkeleita.

Rajapinta ry:n palkintoraati arvioi Salovaaran pro gradu -tutkielman vahvaksi akateemiseksi suoritukseksi, jossa tekijä kykenee olemassa olevaa tutkimustietoa integroimalla tekemään teoreettisia jäsennyksiä ja johtopäätöksiä sosiaalityön tietojärjestelmien roolista lastensuojelun sosiaalityön tiedonmuodostuksen ja käytäntöjen näkökulmasta. Salovaara toimii omassa työssään sosiaalityön tietojärjestelmien kehittämisen parissa ja on myös Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaineen jatko-opiskelija.

Lue lisää:
https://rajapinta.co/

Palkittuun tutkielmaan voit tutustua täältä:
http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63248