Uutiset 2018
politiikka_2.jpg

Keskustelua alkuperäiskansoista ja kolonialismista Politiikka-lehdessä

26.11.2018

Lapin yliopiston saamentutkimuksen apulaisprofessori Sanna Valkonen on toimittanut minisymposiumin marraskuussa ilmestyneeseen Politiikka-lehteen. Symposium-numeron tekstit avaavat kolonialismin muutoksia ja jatkuvuuksia sekä kolonialismin seurauksia vastustavaa poliittista toimintaa niin kansainvälisissä yhteyksissä kuin saamelaisen yhteiskunnan piirissä.

Lapin yliopiston tutkijatohtorit Marjo Lindroth ja Heidi Sinevaara-Niskanen tarkastelevat numeron artikkelissa ”Sinnikäs kolonialismi: alkuperäiskansaisuus ja kehityksen politiikka” kansainvälisen politiikan keskusteluja ennakoimattomista muutoksista ja mahdollisuuksista niihin vastaamiseen. He osoittavat, kuinka voimauttavana näyttäytyvä resilienssi-puhe uusintaa alkuperäiskansojen historiallisesti marginalisoitua ja toiseutettua asemaa. Numeron katsaustekstit puolestaan avaavat erityisesti saamelaisiin liittyviä kysymyksiä. Katsausartikkelissaan ”Ounastunturin terrori ja uudisasutus Enontekiöllä: Saamelainen poronhoito suomalaisen asuttajakolonialismin aikakaudella” Lapin yliopiston nuorempi tutkija Anne Maria Magga avaa asuttajakolonialismin (settler colonialism) vaikutuksia saamelaiseen poronhoitoon. Oulun yliopiston tutkija, saamelaisesta käsityöstä, duodjista, hiljattain väitellyt Sigga-Marja Magga tarkastelee tekstissään ”Nurinpäin käännetty gákti saamelaisen vastarinnan muotona”, miten duodjia käytetään vastustamaan valtayhteiskunnan politiikkaa.

Politiikka on Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisema vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti. Lehti on siirtynyt avoimeen julkaisemiseen ja symposium-numero on luettavissa kokonaisuudessaan täältä: https://journal.fi/politiikka/issue/view/5331