Uutiset 2018
Uutinen, kuvituskuva 1

Sujuvampia opinpolkuja nuorille

23.2.2018

Kulttuurisensitiivinen opinpolku Lapissa –hankeen avulla pyritään välttämään ja ennaltaehkäisemään peruskoulusta toiselle asteelle siirtymisen muodostumista liian raskaiksi nuorille ja näin ennaltaehkäisemään opintojen keskeytyminen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa maahanmuuttaja- ja saamelaisoppilaiden siirtymävaihetta helpottavia toimia ja auttaa heitä valitsemaan omia opinpolkujaan muun muassa opinto- ja oppilaanohjauksen avulla.

Vuosina 2016-2017 toteutetussa Opintie sujuvaksi -hankkeessa kerättiin paljon tärkeää tietoa, joista merkittävin oli lisätuen tarve siirtymävaiheeseen peruskoulusta toiselle asteelle. Kulttuurisensitiivinen opinpolku Lapissa -hanke tulee vastaamaan muun muassa tähän tarpeeseen.

Hankkeen toimenpiteinä järjestetään muun muassa erilaisia siirtymävaihetta tukevia työpajoja, vertaistukitoimintaa, opetusvideon koostamista, palautteen keräämistä, kehitellään menetelmiä ja toimintamalleja, arvioidaan horisontaalisia vaikutuksia sekä kootaan opaskirja. Lisäksi tiedotetaan hankkeen toiminnoista, kerätyistä tiedoista, menetelmistä ja tuloksista.

Hankkeen aikana kehitetyt menetelmät jäävät käytännöiksi oppilaitoksiin ja kuntiin myös hankkeen päättymisen jälkeen ja näin ollen hyödyntävät tulevaisuudessa myös myöhemmin siirtymävaiheessa olevia henkilöitä. Toimintaa toteutetaan käytännön yhteistyönä siirtymävaiheessa työskentelevien ammattilaisten, maahanmuuttaja- ja saamelaisoppilaiden sekä opettajaksi opiskelevien kanssa.

Kulttuurisensitiivinen opinpolku Lapissa -hanke on Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan yhteistyössä Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston, Saamelaislukion, Siirtolaisuusinstituutin ja Rovaniemen koulutoimen kanssa toteuttama hanke, joka toteutetaan 1.2.2018-31.1.2020

Hankkeen projektipäällikkönä toimii KM Susanna Rivinen. Lisäksi hankkeessa on mukana KT Rauna Rahko-Ravantti, KM Minna Körkkö, KT apulaisprofessori Pigga Keskitalo ja FT Partow Izadi. Hanketta johtaa KT Merja Paksuniemi.

Lisätietoja

Susanna Rivinen
Kasvatustieteiden tiedekunta
Yliopisto-opettaja
+358 40 484 4355
susanna.rivinen(at)ulapland.fi

LaY/Viestintä/J-EK