Uutiset 2018
Uutinen, kuvituskuva 1

Häiritsevä yhteiskuntatutkimus -perjantaiseminaarissa keskustellaan sodasta ja rauhasta

12.12.2018

14.12. pidettävän syyslukukauden viimeisen perjantaiseminaarin keskustelua pohjustaa professori Marja Tuominen alustuksellaan ”Sodassa ja rauhassa historian reunalla”.

Perjantaiseminaarin tavoitteena on esitellä yhteiskuntatutkimuksen ajankohtaisia tutkimusaiheita ja tuloksia, keskusteluja ja näkökulmia sekä tarkastella yhteiskuntakriittisesti ajankohtaisia ilmiöitä. Luentojen teema valikoituu kunkin alustajan mielenkiinnon mukaan, eikä noudata tarkkaa etukäteissuunnitelmaa. Yhteistä luennoille on teeman ajankohtaisuus sekä kriittinen ja pähkäilevä ote. Käytännössä kyse voi olla uuden julkaisun tulosten esittämisestä, vierailevan tutkijan puheenvuorosta, ajankohtaiseen ilmiöön tarttuvasta tutkijapuheenvuorosta tai vaikkapa professorin jäähyväisluennosta.

Luentoja järjestetään noin neljän viikon välein, eli käytännössä kerran kuukaudessa. Kunkin luentoseminaarin kesto on maksimissaan kaksi tuntia, muita rakenteellisia ehtoja ei seminaarille aseteta. Pyrkimys on, että perjantaiseminaarista muodostuisi keskusteleva, akateeminen yhdessäoppimisen käytäntö. Tilaisuuteen toivotaan laveasti yleisöä niin henkilökunnasta kuin opiskelijoista.

Syyslukukaudella 2018 alkanut Häiritsevä yhteiskuntatutkimus -perjantaiseminaarin kevään 2019 ohjelmisto on julkistettu:

Perjantaina 1.2.2018, Klo 13–15, LS6: Professori Soile Veijola & Vieraat: "Tutkimuksia hitaasta kävelemisestä".

Perjantaina 22.3.2019, Klo 13–15, LS 5: Dosentti Tapio Nykänen: ”Liioittelua laavulla: Lapin ihmisen identiteetti”.

Perjantai 26.4. 2019, Klo 13–15, LS6: Yliopistonlehtori Veera Kinnunen, yliopistonlehtori Sandra Wallenius-Korkalo & panelistit: ”Feministinen yhteiskuntatutkimus”.

Perjantai 10.5.2019; Klo 13 – 15, LS6: Tutkijatohtori Saara Koikkalainen (Helsingin yliopisto): ”Brexit ja eurooppalaiset muuttoliikkeet”
Joka kerralla on tarjolla kahvia, teetä ja pientä napposteltavaa!

Kurssin suorittaminen:

Häiritsevä yhteiskuntatutkimus -perjantaiseminaari on laajuudeltaan 3-5 op:n kurssi. Se suoritetaan luentopassi-käytännön mukaisesti koodilla TUTA0303, Valinnaiset laadullisen tutkimuksen lähestymistavat. Luentopassin periaatteet ja käytännöt kerrotaan seminaarisarjan avauskerralla kuten myös se, mihin kurssin suorittamalla voi saada korvaavuuksia.

Lisätietoja:

Jarno Valkonen
jarno.valkonen@ulapland.fi