Uutiset 2018
maarit kinnunen_ilona Savitie.jpg
Kuva: Ilona Savitie

Väitös: Festivaalikävijän kokonaiselämys

22.11.2018

Maarit Kinnusen artikkeliväitöskirja rakentaa festivaalien kokonaiselämysmallin.

Kesä 2018 oli ‘kaikkien aikojen festarikesä’: suomalaiset osallistuivat kesäfestivaaleille innokkaammin kuin koskaan aiemmin ja monet festivaalit tekivät kävijäennätyksensä. Tästä huolimatta alalla on uutisoitu konkursseista. Festivaalien saama julkinen tuki on vähentynyt jo vuosia ja joillekin festivaaleille kävijäluvut eivät kuitenkaan olleet niin hyviä.

—Suomi on pieni maa, jossa järjestetään vuosittain 500-800 festivaalia eikä niille kaikille riitä kävijöitä. Festivaalijohto kiinnittääkin entistä enemmän huomiota yhteen tärkeimmistä osallistumismotivaatioista, festivaalielämykseen. Se on myös yksi niistä tekijöistä, joiden avulla voidaan rakentaa vahvaa festivaalibrändiä, mikä taas lisää tapahtumauskollisuutta, positiivista mediahuomioita, lipunmyyntiä ja sponsorien kiinnostusta, Kinnunen toteaa.

Kinnunen (FM, YTM) tutki väitöskirjassaan festivaalikävijöiden elämyksiä ja toteaa, että monille festivaaliosallistumisen pääsyy on festivaalin ainutlaatuinen tunnelma, joka koostuu mielenkiintoisesta ohjelmasta, korkealaatuisista palveluista sekä samanmielisestä, positiivisesta ja muut huomioivasta kanssayleisöstä. Kinnunen keräsi aineistoa lähes 2 000 festivaalikävijältä 17 festivaalilta ympäri Suomea ja kehitti kävijöiden kuvauksien pohjalta festivaalien kokonaiselämysmallin.

Malli sisältää järjestäjä- ja osallistujalähtöisiä sekä ulkoisia elämystekijöitä ja luonnollisesti myös tunnelman. Järjestäjälähtöisiä elämystekijöitä ovat ohjelma, palvelut, järjestelyt, väkimäärä, kaupallisuus/epäkaupallisuus sekä muut arvot. Osallistujalähtöiset tekijät koostuvat osallistujista, sosiaalisuudesta sekä käyttäytymissäännöistä. Ulkoisia tekijöitä ovat paikka ja sää/kesä. Tunnelma taas rakentuu kaikista edellä mainituista elämystekijöistä.

—Liminaalisuus on laajimmin käytetty käsite, joka kuvaa festivaaliosallistumisen ydintä: arkielämä ja sen sisältämät rakenteet ja säännöt jätetään taakse ja astutaan tasavertaiseen festivaaliyhteisöön, jossa yhteisön jäsenet ovat vapautuneempia, suvaitsevaisempia ja avoimempia osallistumaan kuin yleensä, Kinnunen kertoo.
Tutkimus painottaa osallistujien, sosiaalisuuden ja käyttäytymissääntöjen merkitystä festivaalitunnelman kanssatuottamisessa. Tämän lisäksi korostetaan sekä paikallisasukkaiden että ulkopaikkakuntalaisten paikkaidentiteetin muodostumista festivaalin kautta.

—Ohjelma ja tunnelma ovat festivaalien tärkeimmät menestystekijät, mutta paikka, osallistujat, palvelut tai järjestelyt voivat nousta sellaisiksi erottaviksi tekijöiksi, joista muodostuu festivaalille kilpailuetua. Epäonnistuneet järjestelyt, ohjelma, väentungos ja palvelut ovat taas suurimmat uhkatekijät, jotka voivat tuottaa negatiivisia elämyksiä, Kinnunen toteaa.

Väitöstilaisuus:


FM, YTM Maarit Kinnusen väitöskirja ‘Total festival experience: A mixed methods research approach to consumer experiences in Finnish cultural festivals’ tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa perjantaina 30.11.2018 klo 12 alkaen Castrén-salissa. Vastaväittäjänä toimii professori Tommy D. Andersson Göteborgin yliopistosta ja kustoksena yliopistonlehtori Monika Lüthje Lapin yliopistosta. Tilaisuus on englanninkielinen.

Tietoa väittelijästä:

Maarit Kinnunen suoritti FM-tutkinnon tietojenkäsittelyopista Helsingin yliopistossa vuonna 1987. Hänellä on takanaan pitkä ICT-ura, jonka aikana hän työskenteli projekti- ja hankepäällikkönä muun muassa telekommunikaatio-, vakuutus- ja pankkialalla. Turhauduttaan ICT-projektinhallinnan pirstaleisuuteen hän päätti vaihtaa alaa ja aloitti vuonna 2008 matkailun opinnot. Kinnunen suoritti matkailun restonomin tutkinnon Lahden ammattikorkeakoulussa vuonna 2010 ja YTM-tutkinnon matkailututkimuksesta Lapin yliopistossa vuonna 2013. Hän teki AMK:n opinnäytetyönsä geokätköilyelämyksistä ja matkailun pro gradunsa festivaalielämyksistä. Kinnunen on yksi Festivaalibarometrin, suomalaisten rytmimusiikkifestivaalikävijöiden pitkittäistutkimuksen perustajajäsenistä. Hän on myös konsultoinut useita festivaaleja näiden kävijäkyselyissä ja analysoinut festivaalien kyselyaineistoja.

Lisätietoja:


Maarit Kinnunen
maarit.kinnunen@iki.fi
puh. + 358 50 577 9153

Tietoa julkaisusta:

Maarit Kinnunen: Total Festival Experience: A Mixed Methods Research Approach to Consumer Experiences in Finnish Cultural Festivals. Lapin yliopistopaino. Rovaniemi 2018. Acta Universitatis Lapponiensis 381. ISBN 978-952-337-111-8. ISSN 0788-7604. PDF: Acta electronica Universitatis Lapponiensis 248. ISBN 978-952-337-112-5. ISSN 1796-6310.

Linkki väitöskirjan sähköiseen versioon.

LaY/Viestintä/J-EK