Uutiset 2018
Nysten-Haarala_Soili_web.jpg

Professori Soili Nysten-Haarala valittu Fulbright Arctic Initiative –ohjelmaan

8.2.2018

Oikeustieteiden tiedekunnan dekaani, professori, OTT, KTM Soili Nystén-Haarala on valittu toukokuussa 2018 alkavaan Fulbright Arctic Initiative –ohjelmaan. Ohjelmaan valittiin kahdeksasta Arktisen neuvoston maasta yhteensä 16 tutkijaa. Suomesta Fulbright Arctic Initiative-tutkijoita valittiin mukaan kaksi.

Ohjelmaan valitut stipendiaatit tekevät tutkimusyhteistyötä muodostaen arktisen asiantuntijaverkoston keskittyen kahteen ennalta määrättyyn laajempaan arktiseen teemaan. Osana ohjelmaa stipendiaatit kokoontuvat seminaareissa sekä suorittavat vaihdon yhdessä osallistujamaassa.

18 kuukautta kestävään Fulbright Arctic Initiative-ohjelmaan sisältyy tutkimusyhteistyötä ja tutkimusvierailuja. Ohjelmaa rahoittaa Yhdysvaltojen ulkoministeriö.


LaY/Viestintä/J-EK