Uutiset 2018
DSC_6085_b.jpg

Kirjoituspyyntö sinulle, Lapin ihminen

17.11.2018

Koneen säätiön rahoittamassa Naapuruuden tekijät -hankkeessa tutkitaan pohjoisia naapuruussuhteita. Hankkeen yhdessä osiossa tutkija Tapio Nykänen kerää kirjoituksia ja muuta aineistoa sellaisilta Etelä- ja Keski-Lapin ihmisiltä, joiden suvuilla on Lapissa pitkä historia tai jotka kokevat, että heidän sukujuurensa ovat Lapissa.

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa aiempaa monipuolisempaa ymmärrystä Lapin asukkaiden erilaisista identiteeteistä. Jos koet olevasi "Lapin ihminen" tai peräti "Lapin mies", tämä tutkimus on sinua varten!

Tarkempi kirjoituspyyntö löytyy osoitteesta ulapland.fi/naapurit.

DSC_8754b.jpg 

Naapuruuden tekijät

Tutkimus on itsenäinen osa laajempaa Naapuruuden tekijät -tutkimushanketta. Hankkeen muissa osioissa perehdytään muun muassa ihmisten, ympäristön ja valtioiden suhteisiin saamelaisen poroelämän arjessa sekä luonnonkäyttöön liittyneisiin protesteihin saamelaisalueilla.

Hankkeen tutkimuskohteet ovat siis hieman erilaisia ja sijoittuvat erilaisiin kulttuurisiin, sosiaalisiin ja poliittisiin kehyksiin. Silti kaikissa heijastuu se, miten pohjoisen arki 2000-luvulla on usein yhtä aikaa sekä jaettua että eriytynyttä. Arkinen kokemus on monelta osin yhteinen, mutta samalla sitä lävistävät monet kipupisteet, kuten pohjoinen-etelä -valtasuhteet, neuvottelut erilaisten kulttuuriperintöjen merkityksestä sekä identiteetin, itsemääräämisoikeuden ja arvostuksen etsiminen.

Lisätietoja: tutkija Tapio Nykänen (naapurit@ulapland.fi)