Uutiset 2018
knuutila_tomi_2.jpg

Väitös: Yksinkertaisuuden ominaisuudet vuorovaikutteisen taiteen muotoilussa

30.11.2018

Tomi Knuutilan (TaM) Qualities of Simplicity in designing interactive art on vuorovaikutussuunnittelun alaan liittyvä väitöskirja, jossa muotoilukäytäntöön perustuvalla tutkimuksella luodaan ja rakennetaan uutta tietoa vuorovaikutteisen taiteen käyttö- ja muotoilukokemuksesta.

Käyttökokemusta sekä vuorovaikutteisten taideinstallaatioiden muotoilua tarkastellaan yksinkertaisuus -käsitteen (Simplicity) kautta, joka on väitöskirjassa määritelty. Knuutilan mukaan yksinkertaisuus voidaan siis toisaalta muotoilla, toisaalta havaita. Tässä tutkimuksessa sen ominaisuuksiksi on määritelty: rajaaminen / vähentäminen (reduction), järjestäminen (organisation), käyttömahdollisuudet (affordances), käsitettävyys / käsiteltävyys (tangibility), intuitiivisuus (intuitiveness) sekä tuttuus (familiarity).

Knuutilan monografiaväitöskirjatyöhön liittyy keskeisesti vuorovaikutteinen teos Climatable, jonka suunnittelu- ja muotoiluprosessia sekä vuorovaikutustilanteen kokemusta käyttäjän näkökulmasta yksinkertaisuuden käsitteen kautta tutkitaan. Esimerkkejä yksinkertaisuuden ominaisuuksien ilmentymistä sekä suunnittelussa, muotoilussa että vuorovaikutteisessa kokemuksessa on listattu viitekehyksiin (Simplicity Framework ja Simplicity Matrix), jotka voivat toimia toisten muotoilijoiden sekä taiteilijoiden työvälineinä, kun vuorovaikutteisten teosten käytettävyyttä halutaan parantaa. Viitekehyksien hyödyllisyyttä vuorovaikutussuunnitteluun ja muotoilun tutkimiseen on tutkimuksessa myös testattu.

Tässä tutkimuksessa vuorovaikutussuunnittelu tapahtuu osallistavan mediataiteen kontekstissa, tuoden uusia näkökulmia vuorovaikutteisen mediataiteen käyttäjäkeskeisempään suunnitteluun. Lähtökohtana on ollut ajatus vuorovaikutteisesta taiteesta taiteenlajina, jonka aktivoituu vasta sen käyttötilanteessa. Vuorovaikutteisessa taiteessa taideyleisö osallistuu teoksen toimintaan aktiivisesti, konkreettisesti, fyysisesti — tämä luo osallistujan ja teoksen välille muista taiteen lajeista poikkeavan suhteen, Knuutila kertoo.

Osallistumisen voidaan sanoa luovan vuorovaikutteisen taiteen merkityksen. Tämän tutkimuksen lähtökohta on, että vuorovaikutteisen taiteen tekijä ei voi jättää tätä huomioimatta. Tässä tutkimuksessa taideteosten vuorovaikutusta tutkitaan pääpainotteisesti suunnittelun ja muotoilun näkökulmista, osallistujan avainrooli teoksen tavassa toimia huomioiden. Tutkimuksen otsikko viittaakin tähän näkökulmaan: puhutaan vuorovaikutteisen taiteen suunnittelusta ja muotoilusta (Designing interactive art).

Tutkimus osallistuu myös keskusteluun erilaisista vuorovaikutussuunnitelun tavoitteista sekä vuorovaikutteisten teosten toimintatavasta. Muun muassa pelillisyyden käsite haastaa vuorovaikutussuunnitteluun miettimään uusia näkökulmia perinteisen käytettävyyden lisäksi, Knuutila toteaa.

Tässä tutkimuksessa nostetaan esiin vuorovaikutustapahtumien erikoispiirteistä reaaliaikainen immersio, sosiaalinen vuorovaikutus sekä kehollinen osallistuminen. Näiden suhteita yksinkertaisuuden käsitteeseen sekä yksinkertaisuuden ominaisuuksiin käsitellään vuorovaikutteisen taiteen kokemuksellisuuden — ihmisten ja koneiden kanssakäynnin luoman erilaisten suhteiden — havainnollistamiseksi.

Tietoja väitöstilaisuudesta:

Taiteen maisteri Tomi Knuutilan väitöskirja Qualities of Simplicity in designing interactive art tarkastetaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa tiistaina 4. joulukuuta kello 12 luentosalissa 19 (Eelin sali), Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä on apulaisprofessori Andrés Lucaro (Aalto-yliopisto) ja kustoksena professori Eija Timonen (Lapin yliopisto). Väitöstilaisuuden jälkeen taiteiden tiedekunnan järjestämä kahvitarjoilu ravintola Petronellassa. Väitöskirjaan liittyvä taiteellinen osio Climatable on esillä Galleria Kopiossa (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi) 4.12.2018-24.1.2019 välisen ajan.

Tietoja väittelijästä:

Tomi Knuutila (s. 1973) suoritti kandidaatin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa vuonna 1998 ja maisterin tutkinnon Taideteollisessa korkeakoulussa vuonna 2000. Hän on työskennellyt Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa vuodesta 2002, ensin multimedian tuntiopettajana ja myöhemmin digitaalisen median lehtorina. Hän on toiminut freelancerina kulttuurin ja it-teknologian alalla sekä mediataiteilijana jo yli 20 vuotta.

Lisätietoja:

Tomi Knuutila
tomi.knuutila [at] ulapland.fi
puh. 040 484 4384 

 

Väitöskirjan lehdistökappaleet ja valokuva väittelijästä ovat saatavissa Lapin yliopiston viestinnästä: tiedotus(at)ulapland.fi

Tietoja julkaisusta: 

Tomi Knuutila: Qualities of Simplicity in designing interactive art. Acta Universitatis Lapponiensis 383. ISBN 978-952-337-115-6. Hansaprint Oy, Turenki 2018. Electronic version: Acta electronica Universitatis Lapponiensis 250. ISBN 978-952-337-116-3