Uutiset 2018
Uutinen, kuvituskuva 1

Valtiolta 3 819 000 euron pääoma Lapin yliopistolle

14.12.2018

Valtioneuvosto päätti torstaina 13.12. käydyssä yleisistunnossaan julkisoikeudellisille yliopistoille ja säätiöyliopistoille kohdennettavasta pääomittamisesta. Lapin yliopistoa valtio pääomittaa 3 819 000 eurolla.

Yliopistoja pääomitetaan 46 miljoonalla eurolla vuonna 2018. Valtio kohdentaa rakenteita ja toimintatapoja uudistaviin toimenpiteisiin Lapin yliopistolle 3 750 000 euroa.

Lapin yliopisto ja Lapin AMK ovat tehneet systemaattista yhteistyötä Lapin korkeakoulukonsernin puitteissa jo 10 vuoden ajan. Valtion rakenteita ja toimintatapoja uudistavaan toimintatapaan kohdentuva rahoitus korostaa entisestään Lapin korkeakouluyhteisön merkitystä, Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola toteaa.

Vuoden 2017 alussa käynnistynyt LUC 2020 kehittämisohjelma vauhdittaa Lapin korkeakouluyhteisön kehittämistä ja tähtää rakentamaan yhteiset kokonaisuudet jatkuvan oppimisen mahdollistavalle opetukselle. Lisäksi Lapin yliopisto ja Lapin AMK suuntaavat tutkimus- ja TKI-toiminnan yhteisille painoaloille, muotoilevat uudelleen korkeakoulupalvelut, sekä rakentavat yhteisen tuki- ja hallintopalvelukokonaisuuden. Kesällä 2018 käynnistynyt Lapin korkeakoulujen yhteisen strategian laatiminen tiivistää yhteistyötä tulevaisuudessa entisestään Lapin korkeakouluyhteisössä.

Valtion pääomitukset yliopistoille tehdään kahdessa kategoriassa; 75 prosenttia pääomittamiseen varatuista määrärahoista kohdennetaan yliopistojen rakenteita ja toimintatapoja uudistavien toimenpiteiden perusteella ja 25 prosenttia pääomittamiseen varatuista määrärahoista kohdennetaan yliopistoille tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden perusteella.

Lapin yliopiston osuus yliopistokentän rahoituksesta on 2,1 prosenttia ja pääomituksessa Lapin yliopisto saa yli 8 prosenttia yliopistoille jaetusta 46 miljoonasta.

Lisätietoja:

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtiolta-46-miljoonan-euron-paaoma-yliopistoille

LaY/Viestintä/J-EK