Uutiset 2018
Kandityöt_web.png

Matkailun uudet julkaisut: arktista matkailua ja lukuja Lapin matkailusta

26.11.2018

Juuri ilmestyneet "Arktisen merkitykset Lapin matkailussa" ja "Luvut Lapin matkailun ilmentäjinä" -julkaisut on tuotettu Lapin yliopiston matkailututkimuksen kandidaattiseminaarissa tehtyjen tutkimusten pohjalta. Molemmat seminaarityöt toteutettiin toimeksiantona.

Toimeksiantona toteutettavilla kandidaattiseminaareilla on matkailututkimuksessa jo pitkät perinteet. Tämä työskentelytapa mahdollistaa tutkimuksen tekoa harjoitteleville opiskelijoille aidon työelämäyhteyden sekä näköalapaikan tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Samalla toimeksiantajat saavat arvokasta tietoa oman kehittämistoimintansa tueksi.

- Tämä on erittäin mielekäs työskentelytapa työn tilaajalle ja tutkimuksen tekijöille. Yhtenäinen teema rajaa töiden empiirisiä kohteita, mutta samalla töissä pystytään selkeämmin keskittymään tutkimuksen teon teoreettisten ja menetelmällisten perusteiden oppimiseen, kertoo seminaarityöskentelyä vetänyt yliopistonlehtori Maria Hakkarainen.

Arktisen merkitykset Lapin matkailussa -julkaisu esittelee monipuolisesti arktiseen matkailuun ja matkailun kehittämiseen liittyviä näkökulmia. Teoksessa otetaan esille muun muassa mielikuvat, markkinointi, yhteistyö, turvallisuus, ilmastonmuutos sekä matkailun ja kaivostoiminnan suhde.

- Lappi on arktisen alueen eräs suurimmista väestö- ja elinkeinokeskittymistä. Sen voi liioittelematta todeta olevan paljon vartijana, mitä tulee matkailun kehittämiseen herkällä arktisella alueella, kuvailee toimeksiantajan edustaja Satu Luiro Lapin liitosta.

Luvut Lapin matkailun ilmentäjinä -julkaisussa tarkastellaan matkailua erilaisten lukujen valossa. Julkaisu tarjoilee erilaisia näkökulmia siihen, miten tilastoja voidaan hyödyntää ja käyttää matkailussa sekä matkailututkimuksessa. Tarkasteltavana ovat muun muassa kohdejohtaminen, urheilutapahtumat, luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset, turvallisuus, matkailutyöntekijöiden asenteet, matkailuinvestoinnit ja toimialojen välinen yhteistyö. Toimeksiantajana oli ”Tilastoista tietopohjaa Lapin matkailun kehittämiseen” -hanke.

Maria Hakkaraisen ja Heli Ilolan toimittamat julkaisut ovat luettavissa Lauda-julkaisuarkistossa.

Arktisen merkitykset Lapin matkailussa
Luvut Lapin matkailun ilmentäjinä


Lisätietoja:
Maria Hakkarainen, yliopistonlehtori
Lapin yliopisto, matkailututkimus
maria.hakkarainen(at)ulapland.fi
040 484 4213