Uutiset 2018
pigga_kirjankansi.jpg

Kulttuurisensitiivinen saamelaiskoulu

19.2.2018

Kultursensitiiva sámi skuvla (Kulttuurisensitiivinen saamelaiskoulu) käsittelee saamelaiskoulun opetuksen organisointia kulttuurisensitiivisestä näkökulmasta. Kirjassa esitellään kulttuurisensitiivisen saamelaiskoulua käsittelevän tutkimuksen keskeiset tutkimustulokset.

Saamenkielinen kirja pohjautuu soveltuvin osin Pigga Keskitalon väitöskirjatutkimukseen, joka käsitteli Norjan saamelaiskoulun organisointia ja saamelaista opetussuunnitelmaa. Se julkaistiin suomeksi vuonna 2010 Saamelaisessa korkeakoulussa.

Uutuuskirja soveltuu johdatukseksi saamelaisopetuksesta kiinnostuneille, sillä kulttuurisensitiivisyys on ajankohtainen opetuksen kehittämisen työkalu. Kirjasta voivat saada ajankohtaisia tietoja saamelaisopetuksen tilasta opiskelijat, opettajat, kouluhallinto, poliitikot ja vanhemmat sekä kaikki, jotka ovat kiinnostuneita saamelaisopetuksen kehittämismahdollisuuksista.

Saamelaisten asuttamissa maissa on meneillään saamelaisopetusta ja saamenkielistä opetusta koskevia kehittämistoimenpiteitä. Kirja on tarkoitettu koulunkehittämisen tueksi samalla, kun kirjasta saa kokonaiskuvan Norjan saamelaisopetuksen tilasta. Norjassa on oma saamelainen koulujärjestelmä ja saamelainen opetussuunnitelma valtakunnallisen koulujärjestelmän ja opetussuunnitelmalaitoksen ohessa.

Kirjassa käsitellään muun muassa, miten opetus onnistuu motivoimaan lapsia ja nuoria siten, että he osaavat toimia aktiivisesti oman elämänsä ja hyvinvointinsa eteen? Miten saamelainen opetussuunnitelma on ylipäätään toiminut? Miten opetus valmistaa oppilaita olemaan uteliaita ja tiedonjanoisia? Miten koulu onnistuu kehittämään oppilaiden erilaisia taitoja? Näitä saamelaiskoulun keskeisiä puolia käsitellään kulttuurisensitiivisestä näkökulmasta. Kirja tarjoaa myös esimerkin saamelaisen koulun tutkimisesta erilaisine menetelmineen.

Pigga Keskitalo (s. 1972) on saamelaisen opettajakoulutuksen apulaisprofessori ja Helsingin yliopiston kasvatustieteiden dosentti. Hän on Lapin yliopiston sivutoiminen yliopistonlehtori ja väitellyt Lapin yliopistossa vuonna 2010. Väitöskirjassa Keskitalo käsitteli saamelaisopetusta ja opetussuunnitelmia.

Keskitalo on työskennellyt vuodesta 1999 saamelaisessa opettajakoulutuksessa Norjassa Koutokeinossa Sámi allaskuvlassa. Hän on syntyisin Nuorgamin kylästä Utsjoen kunnasta. Keskitalo on julkaissut saamelaisista koulutuskysymyksistä kirjoja ja artikkeleita. Hän johti saamelaisen peruskoulunopettajamaisteriopintojen lakiasetuslautakuntaa Norjassa vuonna 2016, ja johtaa nyt näitä maisteriopintoja, jotka alkoivat elokuussa 2017.

Maisterikoulutukseen ovat tervetulleita kaikki, joilla on aiemmin opettajaopintojen alempi korkeakoulututkinto tai jotka täyttävät sisäänpääsyvaatimukset.

 

Lisätietoja opinnoista www.samas.no

 

Lisätietoja julkaisusta

 

Pigga Keskitalo:  Kultursensitiiva sámi skuvla, Davvi girji, 2018