Uutiset 2018
lentävä poro .jpg
Vuosipäiväiväjuhlassa nähtiin mm. Lentävän Poron teatterin komeadiashow. Kuva : Marko Junttila

Vuosipäiväjuhlassa palkittuja

1.3.2018

Lapin yliopiston vuosipäiväjuhlassa 1.3.2018 palkittiin vuoden alumni, vuoden opettaja sekä vuoden opiskelija. Lisäksi juhlassa jaettiin ansiomerkit pitkään palvelleille.

Linus Schaaf vuoden alumniksi

Lapin yliopiston alumnitoiminta on valinnut vuoden alumniksi Volkswagenilla työskentelevän Linus Schaafin. Schaaf on valmistunut taiteen maisteriksi vuonna 2015 ja työskentelee tällä hetkellä Volkswagenin palveluksessa Saksan Wolfsburgissa konsernin digitalisaatiokeskuksessa. Työnsä ohessa Schaaf on myös aloittanut jatko-opinnot taiteiden tiedekunnassa.

Linus Schaaf toimii arvokkaana linkkinä Volkswagen-konsernin ja Lapin yliopiston välillä. Schaaf on omalla panoksellaan keskeisesti mahdollistanut muun muassa Service Innovation Corner eli tuttavallisemmin SINCO –laboratorion, sekä muiden palvelumuotoilun menetelmien jatkokehittämisen. Lisäksi Schaaf on välittänyt Volkswagen-konsernin harjoittelupaikkoja Lapin yliopiston opiskelijoille sekä tarjonnut monipuolista tukea nuorten kollegoidensa urakehitykseen.

Schaaf välitti terveiset vuosipäiväjuhlan yleisölle videotervehdyksellä Saksasta. Schaaf kiitti puheessaan erityisesti Service Design Teamia ja Lapin yliopiston henkilökuntaa saamastaan tuesta.

Linus.jpg
Vuoden alumni Linus Schaaf. Kuva: Volkswagen.
Jukka Enbuska vuoden opettajaksi

Lapin yliopiston ylioppilaskunta on valinnut yliopistonlehtori Jukka Enbuskan vuoden opettajaksi. Enbuska toimii musiikin didaktiikan yliopistonlehtorina kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Valinnan perusteluiden mukaan Enbuska on teknologiaa ja monipuolisia opetusmenetelmiä vahvasti opetuksessaan hyödyntävä opiskelijalähtöinen tekijä. Enbuska osaa myös reagoida opiskelijoiden palautteisiin ja vastavuoroisesti ohjaa opiskelijaa palautetta antamalla.

Vuoden opettaja saa ylioppilaskunnalta myös kiitosta innostavana esimerkkinä toimimisesta.

Enbuska.jpg

Vuoden opettaja Jukka Enbuska. Kuva: Marko Junttila.


Veli Kouri vuoden opiskelijaksi

Lapin yliopiston ylioppilaskunta on valinnut opetushenkilökunnalta saatujen ehdotusten jälkeen vuoden opiskelijaksi teollisen muotoilun opiskelija Veli Kourin.

Perusteluissa todetaan, että Kouri on innostava, aktiivinen, toiset huomioon ottava motivaattori sekä menestynyt myös opinnoissaan. Hänen positiivinen asenteensa motivoi toisia opiskelijoita kehittymään sekä innostaa myös opettajia työssään. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa on ihailtavan innovatiivista, ja olemuksellaan hän saa diplomaattisesti tuotua esiin parannusehdotuksia koko tiimin hyväksi.

Veli kouri .jpg

Vuoden opiskelija Veli Kouri. Kuva: Marko Junttila.

Ansiomerkit ja muistamiset pitkään palveluksessa olleille

Rehtorin päätöksen mukaan yliopisto muistaa henkilökuntaansa 30 ja 35 vuoden palveluksesta viiden työpäivän palkallisella vapaalla. Vapaan voi saada myös rahallisena korvauksena.

35 vuotta palvelleet

Yliopistonlehtori Enbuska Jukka, amanuenssi Fagerström Anita ja it-suunnittelija Juntunen Paula

30 vuotta palvelleet


Tutkijatohtori Hokkanen Liisa, opintopäällikkö Huhtaniska Pirkko, laboratoriomestari Ilvonen Veli, yliopistonlehtori Izadi Partow, lehtori Kiuru Jarmo, opintosihteeri Kreus Tuula, virastomestari Kuivalainen Anna-Liisa, lehtori Kuru Jari, hallintosihteeri Majava Marjo, opintosihteeri Mantila Sari, vanhempi suunnittelija Männistö Seppo, tietojärjestelmäpäällikkö Nevala Seija, tietoasiantuntija Soudunsaari Katariina ja yliopistonlehtori Vaattovaara Virpi.

Lapin yliopiston kultainen 25-vuotismerkki

Kehittämisjohtaja Heikkinen-Moilanen Riitta-Liisa, lehtori Kuivakari Seppo, lakimies Mikkola Hannu, tutkimusprofessori Moore John, lehtori Paukku Jyrki, koulutussihteeri Tuisku Tarja-Leena ja lehtori Uljas-Rautio Katriina.

Lapin yliopiston hopeinen 20-vuotismerkki

Virastomestari Aho Jorma, informaatiopäällikkö Forrest Scott, lehtori Haataja Anita, yliopisto-opettaja Hirvonen Pirjo, kehittämispäällikkö Ihalmo Anne, tietoasiantuntija Kangasniemi Paula, hankesihteeri Kaurahalme Pirjo, yliopisto-opettaja Koivu Zoe, yliopistonlehtori Leinonen Jaana, yliopistonlehtori Linjakumpu Aini, it-suunnittelija Luukinen Aila, taloussihteeri Niemelä Pirkko, yliopisto-opettaja Ojanaho Mikko, toimitilasihteeri Orajärvi Marko, professori Ruokamo Heli, lehtori Saloheimo Hilkka, hallintopäällikkö Satta Pia, yliopisto-opettaja Tolvanen Miika, tuotantopäällikkö Töyräs Jouni, professori Veijola Soile ja suunnittelija Viertola Kari.

Lapin yliopiston pronssinen 15-vuotismerkki


Suunnittelija, Alajoutsijärvi Hanne, yliopistonlehtori Alssen Elizabeth, suunnittelija Anisimoff Sanna, apulaisprofessori Autto Janne, yliopisto-opettaja Huilaja Heikki, yliopisto-opettaja Katainen Valentina, kehittämisen asiantuntija Kilpimaa Piia, sovellus-suunnittelija Koppström Jani, opintosihteeri Louhelainen Katja, suunnittelija Lähteinen Sanna, yliopisto-opettaja Outila Marjo, yliopisto-opettaja Päykkönen Kirsi, suunnittelija Rytilahti Piia, lehtori Severidt Jörn, professori Turunen Tuija, rehtori Valanne Eija, professori Valkonen Jarno, tutkimusasiamies Viiri Arto, yliopistonlehtori Vuojärvi Hanna ja kustannuspäällikkö Walter Niina.

LY/Viestintä/J-EK