Kasvatustieteiden tiedekunnan dosentit
Docents of the Faculty of Education

Aaltola Juhani, YTT
Kasvatustiede, erityisesti kasvatuksen filosofia
Docent, Education, Philosophy of Education

Heikkinen Mervi, KT
Sukupuolen tutkimus, erityisesti tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Docent, Gender Studies, Especially Equality

Huotari Pertti, LiT
Liikuntakasvatus
Docent, Physical Education

Jeronen Eila, FT
Kasvatustiede, erityisesti biologian didaktiikka
Docent, Education, Especially Biology Didactics

Kaasila Raimo, KT, FM
Opettajankoulutus, erityisesti matematiikan didaktiikka
Docent, Teacher Education, Especially Mathematics Didactics

Kallo Johanna, KT
Vertaileva ja kansainvälinen koulutustutkimus
Docent, Comparative and International Educational Research

Karkulehto Sanna, FT
Sukupuolen ja mediakulttuurin monitieteinen tutkimus
Docent, Multidisciplinary Research on Gender and Media Culture

Kemppinen Lauri, KT
Kasvatustiede, erityisesti opettajuus
Docent, Education, Especially Teaching

Keskitalo-Foley Seija, KT
Feministinen kasvatus- ja koulutussosiologia
Docent in Feminist Sociology of Education
Tel. +358 (0)40 4844166

Kiili Carita, KT
Kasvatustiede, erityisesti digitaalinen lukutaito
Docent, Education, Especially Digital Literacy

Käyhkö Mari, YTT
Kasvatustiede, alana koulutus, erityisesti luokan ja syrjäisyyden tutkimus
Docent, Education, Especially Class and Remoteness Research

Lempiäinen Kirsti, YTT
Feministinen tietoteoria ja metodologia
Docent in Feminist Theory of Knowledge and Methodology
Tel. +358 (0)40 4844103

Liukkonen Jarmo, LitT
Kasvatustiede, erityisesti liikuntakasvatus
Docent, Physical Education

Luukkonen Jaakko, KT
Kasvatuspsykologia
Docent, Educational Psychology

Merisuo-Storm Tuula, KT
Opettajankoulutus, erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen didaktiikka
Docent, Teacher Education, Especially Pedagogy of Learning to Write

Moberg Sakari, KT
Erityispedagogiikka
Docent, Special Education

Nupponen Heimo, LitT
Liikuntakasvatus
Docent, Physical Education

Helena Oikarinen-Jabai, TaT
Monikulttuurinen sukupuolentutkimus
Docent, Multicultural Gender Studies

Podolskij Andrei I., PhD, Dr.Sc
Yleinen ja sovellettu kehityspsykologia
Docent, General and Applied Developmental Psychology

Poikela Sari, KT
Kasvatustiede, erityisesti ongelmaperustainen pedagogiikka
Docent, Education Problem-Based Pedagogy
Tel. +358 (0)40 4844166

Saarnivaara Marjatta, KT
Kasvatustiede, erityisesti naistutkimus
Docent, Education, Women´s and Gender Studies

Siklander Pirkko, KT
Teknologiatuettu oppiminen
Docent, Technology-enhanced Learning

Sointu Erkko, KT
Kasvatustieteen kvantitatiiviset menetelmät
Docent, Quantative Methods of Education

Teräs Marianne, FT
Kasvatustiede, erityisesti simulaatiopedagogiikka
Docent, Education, Simulation pedagogy

Tuomisto Jukka, FT
Kasvatustiede, erityisesti aikuiskoulutus
Docent, Education, Adult Education

Vadén Tere, FT
Kognitiotieteen filosofia
Docent, Philosophy of Cognitive Science