Kasvatustieteiden tiedekunnan dosentit
Docents of the Faculty of Education

Aaltola Juhani, YTT

Kasvatustiede, erityisesti kasvatuksen filosofia
Docent, Education, Philosophy of Education

Hyvönen Pirkko, KT
Teknologiatuettu oppiminen
Docent, Technology-enhanced learning

Jeronen Eila, FT
Kasvatustiede, erityisesti biologian didaktiikka
Docent, Education, especially Biology Didactics

Kaasila Raimo, KT, FM
Opettajankoulutus, erityisesti matematiikan didaktiikka
Docent, Teacher Education, especially Mathematics Didactics
Kallo Johanna, KT
Vertaileva ja kansainvälinen koulutustutkimus
Docent, Comparative and International Educational Research

Karkulahto Sanna, FT
Sukupuolen ja mediakulttuurin monitieteinen tutkimus
Docent, Multidisciplinary Research on Gender and Media Culture
Kemppinen Lauri, KT
Kasvatustiede, erityisesti opettajuus
Docent, Education, especially teaching

Keskitalo-Foley Seija, KT
Feministinen kasvatus- ja koulutssosiologia
Docent in Feminist Sociology of Education
Tel. +358 (0)40 4844166

Lempiäinen Kirsti, YTT
Feministinen tietoteoria ja metodologia
Docent in Feminist Theory of Knowledge and Methodology
Tel. +358 (0)40 4844103

Liukkonen Jarmo, LitT
Kasvatustiede, erityisesti liikuntakasvatus
Docent, Physical Education

Luukkonen Jaakko, KT
Kasvatuspsykologia
Docent, Educational Psychology

Merisuo-Storm Tuula, KT
Opettajankoulutus, erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen didaktiikka
Docent, Teacher Education, especially Pedagogy of Learning to Write

Moberg Sakari, KT
Erityispedagogiikka
Docent, Special Education

Nupponen Heimo, LitT
Liikuntakasvatus
Docent, Physical Education

Poikela Sari, KT
Kasvatustiede, erityisesti ongelmaperustainen pedagogiikka
Docent, Education Problem-Based Pedagogy
Tel. +358 (0)40 4844166

Podolskij Andrei I., PhD, Dr.Sc
Yleinen ja sovellettu kehityspsykologia
Docent, General and Applied Developemental Psychology

Saarnivaara Marjatta, KT
Kasvatustiede, erityisesti naistutkimus
Docent, Education, Women´s and Gender Studies

Tuomisto Jukka, FT
Kasvatustiede, erityisesti aikuiskoulutus
Docent, Education, Adult Education

Vadén Tere, FT
Kognitiotieteen filosofia Docent, Philosophy of Cognitive Science